LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Kysely luontohavaintojen tekemisestä ja ilmoittamisesta

Vuosittain kymmenet tuhannet luonnosta kiinnostuneet ilmoittavat havaintojaan luonnosta, minkä johdosta Suomen luonnon tila tunnetaan kansainvälisestikin erittäin hyvin. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, mitä lajiryhmiä suomalaiset havainnoivat, mikä motivoi heitä ilmoittamaan havaintojaan ja toisaalta, mitkä tekijät lisäisivät heidän mahdollisuuksia osallistua havaintojen ilmoittamiseen entistä aktiivisemmin. Tiedon avulla voidaan paremmin tukea lajihavaintojen keruuta ja ilmoittamista.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Halutessasi voit jättää sähköpostiosoitteesi kyselyn tekijöiden käyttöön, mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoja lajihavainnoista ja systemaattisemmista seurannoista. Sähköpostiosoitetta ja kyselyn vastauksia ei kuitenkaan yhdistetä toisiinsa. Kyselyn tietoja säilytetään Luonnontieteellisessä keskusmuseossa (Luomus) ja niistä koostettu yhteenveto tullaan julkaisemaan myöhemmin mm. Luomuksen verkkosivuilla (Luomus.fi). 

Kysely toteutetaan yhteistyössä mm. BirdLife Suomen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen Riistakeskuksen kanssa. Kyselyyn toivotaan vastattavan vain kerran per henkilö ja kysely on avoinna 15.3.2023 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää 5-15 minuuttia riippuen vastausten laajuudesta.

Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoja havaintojen ilmoittamisesta ja seurannoista, voit ilmoittaa alla olevasta linkistä sähköpostiosoitteesi Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijoille. Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan viestimiseen havaintojen ilmoittamisesta muutaman kerran vuoden 2023 aikana ja sähköpostia ei jaeta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Ilmoita yhteystietosi tästä linkistä.

Sivun vastuuhenkilö: 
Aleksi Lehikoinen
13.1.2023