LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Kokoelmat ja aineistot

Luonnontieteelliset kokoelmat ovat luonnon muisti
– menneen, nykyisen ja tulevan tallentaja meille ja tuleville sukupolville.

Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen kokoelmat koostuvat eläin-, kasvi-, sieni-, kivi- ja fossiilinäytteistä. Kaiken kaikkiaan Luomuksen kokoelmat kattavat yli 50 prosenttia kaikista Suomen luonnontieteellisistä kokoelmista, näytteitä on yhteensä noin 13 miljoonaa.

Kokoelmanäytteitä käytetään ensisijaisesti kotimaiseen ja kansainväliseen taksonomiseen ja systemaattiseen tutkimukseen. Lisäksi kokoelmilla on keskeinen merkitys aihepiiriä opiskeleville ja Suomen ympäristön seurantatutkimuksille.

Kokoelmien ympärille rakentuvat myös Luomuksen kolme yleisökohdetta, jossa ne tutkimustietoon yhdistettynä palvelevat ympäristökasvatustyötä ja tarjoavat elämyksiä, tietoa ja mahdollisuuden uusiin oivalluksiin.

Tieteellisten kokoelmien lisäksi Luomus kerää ja säilyttää tietoaineistoja, kuten lintujen rengastuksesta tai kasvien levinneisyydestä kertovia materiaaleja.

Eläintieteelliset kokoelmat

Luomuksen eläintieteellinen kokoelma on maamme suurin eläinkokoelma. Se käsittää noin yhdeksän miljoonaa näytettä. Kokoelman perustan muodostavat Societas pro Fauna et Flora Fennica -seuran vuonna 1858 Helsingin yliopistolle lahjoittamat eläinnäytteet. Nykyään kokoelmat karttuvat pääasiassa tutkimushankkeiden ja -retkien sekä lahjoitusten myötä.

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Kasvi- ja sienitieteelliset kokoelmat

Nykyään Luomuksen kasvi- ja sienitieteellisissä kokoelmissa on noin 3,3 miljoonaa kasvi- ja sieninäytettä. Viime vuosina kokoelmien vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 20 000 näytettä. Kasvu muodostuu lahjoituksista, tutkimusaineistoista ja muista kasvimuseoista vaihdetusta näytteistä. Museon kansainvälinen herbaariotunnus on H.

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Geologiset kokoelmat

Geologisessa kansalliskokoelmassa on noin 50 000 mineraali- ja kivinäytettä, noin 600 meteoriittia ja noin 44 000 fossiili-, luu- ja maaperänäytettä. Jo 1700-luvulta alkaen kartutetun kokoelman erikoisuuksia ovat muun muassa suomalaiset jalokivet ja meteoriitit, Euroopan vanhimmat kivilajit, Etelämannerkokoelma, mammuttikokoelma ja Ahvenanmaan fossiilit.

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
11.1.2015