LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Kasvitieteen yksikkö

Kasvihuoneilla puutarhurit vastaavat elävien kokoelmakasvien hoidosta. (Kuva: Merja Pulkkinen)Kasvitieteen yksikkö vastaa Luomuksen putkilokasvi-, levä-, sammal-, jäkälä- ja sienikokoelmista ja niiden ylläpidosta, näihin kokoelmiin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta sekä tuottaa Suomen putkilokasvien levinneisyyskartoituksia ja nimistöä. Lisäksi yksikkö huolehtii Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisistä puutarhoista ja vastaa uhanalaisten luonnonkasvien siemenpankkitoiminnasta.

Yksikön yhteystiedot.

Yksikössä toimii neljä tiimiä: kasvimaantiedetiimi, kasvitiimi, sieni- ja sammaltiimi sekä puutarhatiimi.

Kasvimaantiedetiimi

Kasvimaantiedetiimi vastaa Euroopan ja Suomen putkilokasvien (kukkakasvit ja sanikkaiset) levinneisyyskartoituksista ja tekee niihin liittyvää tutkimusta mukaan lukien kasvien luokittelu ja nimistö. Tiimillä on mittava ammattilaisista ja harrastajista koostuva yhteistyöverkosto, ja tiimin tuotantoa käytetään laajasti niin tieteellisissä tutkimuksissa kuin soveltaviin tarpeisiin. Tiimi myös antaa yliopistotason opetusta alallaan, osallistuu putkilokasvikokoelmien hoitoon puutarha- ja kasvitiimin tukena ja toimii kiinteässä yhteistyössä seuranta-, lajitieto- ja ICT-tiimin kanssa eliökartoituksiin ja -seurantoihin liittyvissä asioissa.

Tiiminvetäjä
Rikkinen, Jouko — professori (Tuhat)

 • Aikio, Sami — yliopistotutkija (Tuhat)
 • Helynranta, Leena — toimittaja (Tuhat)
 • Kaasalainen, Ulla — post doc -tutkija (Tuhat)
 • Kurtto, Arto — intendentti (Tuhat)
 • Lampinen, Raino — kokoelmakoordinaattori (Tuhat)
 • Lommi, Sampsa — museomestari (Tuhat)
 • Sennikov, Alexander — intendentti (Tuhat)
 • Sihvonen, Harri — museomestari 
 • Stam, Åsa — tohtorikoulutettava (Tuhat)
   

Kasvitiimi

Kasvitiimi vastaa putkilokasvien (1,8 milj. näytettä) ja levien (n. 22 000 näytettä) herbaariokokoelmista ja tekee näihin eliöryhmiin liittyvää tutkimusta sekä osallistuu niiden levinneisyyskartoitukseen Suomessa. Tiimi vastaa myös kasvitieteellisten puutarhojen elävien kasvien ja siementen kokoelmien tieteellisestä sisällöstä. Tiimi toimii läheisessä yhteistyössä kasvikartoitustiimin ja puutarhatiimin kanssa. Tutkimus painottuu putkilokasvien taksonomiaan ja floristiikkaan sekä ekologiaan ja luonnonsuojelukysymyksiin.

Tiiminvetäjä
Väre, Henry — yli-intendentti (Tuhat)

 • Alanko, Pentti — tutkija
 • Alanko, Teija — tohtorikoulutettava (Tuhat)
 • Bozorg Chenani, Sanaz — tohtorikoulutettava (Tuhat)
 • Fitzgerald, Heli — projektikoordinaattori (Tuhat)
 • Haapala, Jaana — museomestari
 • Gabrych, Malgorzata — tohtorikoulutettava (Tuhat)
 • Haeggström, Carl-Adam — emeritusprofessori (Tuhat)
 • Koistinen, Marja — museomestari (Tuhat)
 • Lehvävirta, Susanna — yliopistotutkija (Tuhat)
 • Mesimäki, Marja — koordinaattori (Tuhat)
 • Miranto, Mari — museomestari (Tuhat)
 • Piirainen, Mikko — intendentti (Tuhat)
 • Piirainen, Pirkko — museomestari
 • Poczai, Péter — intendentti (Tuhat)
 • Rajala, Päivi — preparaattori
 • Rantiala, Pertti — tutkija
 • Salo, Vanamo — tutkija (Tuhat)
 • Sennikov, Alexander — intendentti (Tuhat)
 • Taponen, Ari — museomestari (Tuhat)
 • Timonen, Tuuli — tutkija
 • Uotila, Pertti — emeritusprofessori (Tuhat)
 • Veuro, Sini — projektitutkija
   

Sieni- ja sammaltiimi

Tiimi vastaa sieni- ja sammalkokoelmista, osallistuu Suomen Lajitietokeskuksen kehittämiseen ja ylläpitoon samojen eliöryhmien osalta, tutkii näitä ryhmiä ja kartoittaa niiden esiintymistä, antaa yliopistotason opetusta alallaan sekä toimii alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Sammalten osalta tiimi vastaa noin 700 000 näytteen sammalkokoelmista. Yli puolet sammalkokoelmien näytteistä on ulkomaisia. Kokoelmista suuri osa on kansainvälisesti erittäin arvokkaita ja niihin liittyvä tutkimus- ja lainaustoiminta on vilkasta. Tutkimus painottuu sammalten fylogeniaan, evoluutioon, taksonomiaan, floristiikkaan ja kasvimaantieteeseen. Tärkeimpiä tutkimusalueita ovat Etelä-Amerikka ja Kaakkois-Aasia, mutta myös Suomen sammalia kartoitetaan. Lisäksi tiimi osallistuu uhanalaisten sammalten seurantaan.

Sienten osalta tiimi vastaa lähes miljoonan näytteen sienikokoelmista, jotka ovat tieteellisesti ja näytemäärän suhteen merkittävimmät Suomessa. Erillisinä säilytetään korvaamattoman arvokkaita E. Achariuksen ja W. Nylanderin jäkäläkokoelmia. Kokoelmiin liittyvän vilkkaan tutkimus- ja lainaustoiminnan lisäksi tiimi osallistuu aktiivisesti näytteiden digitointiin. Tiimissä tutkitaan sekä kantasieniä (pääasiassa kääväkkäät) että kotelosieniä (pääasiassa jäkälät), ja tutkimushankkeet keskittyvät molekyylifylogeniaan, taksonomiaan ja ekologiaan. Myös sienten uhanalaisuusarvioinnit sekä erilaiset opaskirjahankkeet ovat tärkeä osa tiimin toimintaa.

Tiiminvetäjä
Stenroos, Soili professori, — yli-intendentti (Tuhat)

Näytelainat ja muut käytännön kokoelma-asiat: Soili Stenroos (sienet), Leena Myllys (jäkälät), Xiolan He (sammalet)
 

Puutarhatiimi

Puutarhatiimi hoitaa tieteellistä elävien kasvien kokoelmaa Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa. Tiimin monimuotoisiin tehtäviin kuuluu muiden muassa kasvien kasvattamista tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin, uhanalaisten luonnonvaraisten lajien suojelua puutarhakokoelmissa ja yleisöpalveluun osallistumista.

Tiiminvetäjä
Pehkonen, Pertti — ylipuutarhuri

 • Anttila, Aino — puutarhuri
 • Fitzgerald, Heli — puutarhuri (projektityössä 31.1.2023 saakka) (Tuhat)
 • Fredriksson, Christina — puutarhuri
 • Hanwell, Mari-Hanna — puutarhuri
 • Heiskanen, Ville — puutarhuri
 • Janhonen, Timo — puutarhuri
  Lindholm, Mikael— puutarhuri
  Portaankorva, Joonatan — puutarhatyöntekijä
  Miranto, Mari — museomestari
  Pakkanen, Outi — puutarhuri
  Pulkkinen, Merja — puutarhuri
  Tiiri, Marita — puutarhuri

Yhteystiedot

 • Käyntiosoitteet:
  • Kasvimuseo ja Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha: Unioninkatu 44 / Kaisaniemenranta 2, 00170 Helsinki
  • Kumpulan kasvitieteellinen puutarha: Jyrängöntie 2, 00560 Helsinki
 • Postiosoite: Luomus, kasvitieteen yksikkö, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto
 • Yksikön johtaja: Marko Hyvärinen
 • Henkilökunta (yliopiston puhelinluettelo)
 • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Käsikirjasto
Arkisin klo 10–14, ei lainoja eikä kaukopalvelua. Ota sähköpostitse yhteys henkilökuntaan (kasvimuseo@helsinki.fi) sopiaksesi käynnistä. Ota myös huomioon, että Helsingin yliopiston kirjaston tietokannat eivät välttämättä vastaa Kasvitieteen yksikön kirjaston todellista sisältöä.

Sivun vastuuhenkilö: 
Marko Hyvärinen
19.7.2021