LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Kaisaniemen uudistaminen

Kaisaniemen puutarhan uudistaminen 2010–2015

Kaisaniemen puistoalueen uudistamiseksi on valmistunut vuonna 2007 yleissuunnitelma. Tämän perusteella koko Kaisaniemen puisto uusitaan niin Helsingin kaupungin kuin yliopiston kasvitieteellisen puutarhankin puolelta. Kasvitieteellisen puutarhan puolella työtä on aloitettu jo 2011 uusimalla Unioninkadun puoleinen aita. Uudistus etenee vaiheittain myös lähivuosina. Helsingin kaupungin uusimisaikataulusta ei ole tällä hetkellä varmuutta.

Keväällä 2013 valmistui Kaisaniemenrannan puoleinen yli 300 metriä pitkä aita. Keskeisin huoltopiha purettiin puutarhan keskeltä ja uusi rakennettiin lähemmäksi autoliikennettä ja huoltoporttia. Näin kasvihuoneille johtava sisäänkäyntiä voitiin selkeyttää huomattavasti. Samalla palautettiin ja paranneltiin joitakin polkulinjauksia puutarhan rannan puoleisella alueella. Jätehuollon tarpeisiin saatiin modernit ja siistit syväsäiliöt.

Uudistukset 2014–2017

Palmusalin edusta etelän suuntaan eli kaupungin keskustan puolella uudistetaan täysin. Palmusalin keskeltä muodostuva keskiakseli selkeytetään ja linjalla olevat altaat uusitaan tai korjataan. Keskiakselin päähän tulee myöhemmin uusi puutarhan pääsisäänkäynti. Yhteyden avaus tapahtuu kuitenkin vasta sitten, kun Helsingin kaupunki on tehnyt oman puolensa Kaisaniemen puiston kokonaisuudistuksesta. Sisäänkäynnin kohdalla tenniskentät siirretään toisaalle ja näkymää avataan siten, että ohikulkijoille avautuu kasvihuoneiden upea fasaadi.

Kunnostettava pyöreä vesiallas on Suomen vanhimpia teräsbetonirakenteita vuodelta 1879. (Kuva: Annika Ljungberg/Luomus)

Systemaattisen puutarhan eli palmusalin edustan puutarhan suunnitelmat valmistuvat jouluna 2013. Rakennustyöt alkoivat keväällä 2014, kun tieteellisesti merkittävät kasvit siirrettiin töiden alta sivummalle talteen. Altaiden korjausten ja uusimisen lisäksi tehdään salaojitus, valaistus ja kastelujärjestelmät ja lopuksi uusitaan käytävät. Alueen ruutukaavamainen polkuverkosto on keskeisiltä osiltaan suojeltu, joten yleisilme ei ratkaisevasti muutu. Istutusalueiden sijoittelu sen sijaan muuttuu täysin: kasvit esitellään evoluution kehityskulun mukaisesti.  Kasvikunnan evoluutio kuvataan ja kasvit ryhmitellään sukupuun muodossa. Puun tyvellä eli portin lähellä ovat alkukantaisimmat kasvit kuten sanikkaiset ja kauempana kohti Palmusalia sijaitsevat kehittyneemmät koppisiemeniset kasvit. Kehityksen suuntaa ja aikajanaa kuvastavat ”puunoksat”, jotka toimivat kulkukäytävinä.

Uudistettavan alueen istutukset muodostavat kasvien sukupuun. (Luonnos: Gretel Hemgård)

Muita uudistuksia

Puutarhassa uusitaan lähivuosina myös Kasvimuseon eteläpuoleisessa rinteessä oleva kivikkopuutarha. Kasvimuseon pohjoisen puolelle rakennetaan jäkälä- ja sammalpuutarha. Tämän ensimmäinen osa onkin jo valmis, sillä huoltopihan katto on sammalilla toteutettu viherkatto – tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Rautatieaseman puoleinen luoteiskulma uusitaan myös täysin. Kasvitieteellisen puutarhan hyötykasvithan esitellään Kumpualassa, joten vanhan ränsistyneen hedelmätarhan alueelle voidaan  toteuttaa luonnon prosesseja ja kasvien ihmeitä havainnollistava alue. Tämä toteutus tapahtunee vuoden 2015 jälkeen. Puutarhassa ympäristökasvatuksellista havainnollistamista ja luonnon prosessien oivaltamisen mahdollisuuksia on tarkoitus kehittää laajemminkin tulevina vuosina.

Ajankohtaista

­Kaisaniemen systemaattisen puutarhan uudistuksen vaiheet

­Puutarhan remontti aloitettiin lounaiskulman hedelmäpuiden kaadolla. Kulman arvokas mustaselja säästetään (Kuva: Kukka-Maria Ahokas/Luomus)Projektin aloituskokous pidettiin 3.6.2014 Kaisaniemessä. Urakoitsijana toimiva VRJ Etelä-Suomi Oy aloitti työt viikolla 24 aitaamalla uudistettavan alueen. Samoihin aikoihin alueen lounaiskulman hedelmäpuita kaadettiin ja pensaita raivattiin. Juhannusviikolla aloitettiin suuremmat maansiirtotyöt, jotka jatkuvat elokuulle saakka. Kaikissa toimissa noudatetaan Museoviraston linjauksia Kaisaniemen historiallisen puutarhan uudistamisesta.

Uusien kasvatusaltaiden teko ajoittunee elo-syyskuulle 2014. Pintarakenteita, kuten kiveyksiä ja puureunuksia tehdään syyskuusta alkaen. Urakoitsijalle kuuluva rakennustyön on määrä olla valmis ennen joulua. Tämän jälkeen puutarhatiimi hoitaa kasvien lisäämisen, siirron ja uusien kasvien istuttamisen kesän 2015 aikana.

Ulkopuutarhassa tehtyjen maansiirtotöiden ja työmaaliikenteen vuoksi ulkopuutarha jouduttiin sulkemaan kesällä 23.6.–29.8.2014 väliseksi ajaksi. Tänä aikana myös Unioninkadun puoleinen sisäänkäynti oli suljettuna. Systemaattisen osion uudistustöiden lisäksi puutarhassa on myös edelleen jonkin verran työmaaliikennettä, josta varoittavat kulkuväylien risteyskohtiin sijoitettavat kyltit.

Systemaattiinen osio suljettuna toukokuusta 2015

Evoluutiopuun istutukset alkoivat kesällä 2015

Puutarhan systemaattiseen osioon rakentuva evoluutiopuu aidataan ja suljetaan yleisöltä kasvien istutuksen ajaksi, alkaen 25.5.2015 (kts. kartta alla, keltainen alue). Alue on tarkoitus avata uudessa, kasvien kehityshistoriaa mukailevassa muodossaan vuoden 2017 aikana. Myös Kivikkopuutarha ja Aistipuutarha uusitaan ja samalla rakennetaan museon pohjoispuolelle sammal- ja jäkäläpuutarha 8.7.2015 alkaen. Kasvihuoneiden välinen noppakivetty tie uusitaan myös. Näiden töiden ajaksi Kasvimuseon ympäristö suljetaan yleisöltä (kts. kartta alla, sininen alue).

Kaisaniemen yleisöltä rajatut työmaa-alueet

Sivun vastuuhenkilö: 
Pertti Pehkonen
14.6.2017