LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Kainuun satelliittisääkset

Kuva: Matti Kemppainen Sääksisäätiön Kainuun työryhmä, johon kuuluvat Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen ovat asentaneet vuosina 2011–2017 kainuulaisille sääksille satelliittilähettimiä. Lähettimet ovat uuden ajan GSM -tekniikkaan perustuvia alle 30 g painavia laitteita, jotka saavat energiansa auringosta lähettimeen kiinnitetyn pienen paneelin välityksellä.

Satelliittisääksien avulla kerätään tietoa sääksen muuttoreiteistä ja saalistusalueista. Tutkimushanke liittyy osana Luonnontieteellisen keskusmuseon pitkäaikaiseen sääksitutkimukseen. Erityisesti ollaan kiinnostuneita kainuulaisten sääksien käyttämistä reiteistä ja talvehtimisalueista. Kainuun hankkeessa pyritään vertaamaan saman pesän koiraan ja poikasten lentoreittien yhtäläisyyksiä ja eroja. Hankkeessa selvitetään myös lähellä toisiaan pesivien koirassääksien reviirilentoja suhteessa toisiinsa. Sääksien paikallisista lennoista saatua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tuulivoimaloiden suunnittelussa.

Kainuun lähettimiä ovat rahoittaneet Metsähallitus, ABO Wind Oy ja Sisärakenne Kukkola Oy. Seurantakuluihin on edellä mainittujen lisäksi osallistunut luonto-ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion.

Yleisö voi vapaasti tarkastella sääksien muuttoa ja liikkumista talvehtimisalueillaan. Tervetuloa mukaan sääksien matkaan!

 

Kainuun sääksien liikkeet kartalla 2011-

Sääksiyksilöt

Parhaillaan seurannassa olevat sääkset

Salli kartta

Satelliittisääksi SalliSääksisäätiön Kainuun työryhmä asensi Vesa Hyyryläisen johdolla 19.7.2019 paltamolaisen sääksenpesän naarassääkselle satelliittilähettimen. Kyseinen lähetin on uuden ajan GSM -tekniikkaan perustuva laite, joka saa energiansa auringosta lähettimeen kiinnitetyn pienen paneelin välityksellä. 

Sääksiemo oli ennestään rengastamaton ja sen oikeaan jalkaan kiinnitettiin metallirengas M-75329 ja vasempaan jalkaan keltainen värirengas, jonka tunnus on TLT. Lähettimen asennuspäivänä naaras sai nimen Salli.

Satelliittisääksi Sallin avulla kerätään tietoa sääksen muuttoreiteistä ja saalistusalueista. Tutkimushanke liittyy osana Luonnontieteellisen keskusmuseon pitkäaikaiseen sääksitutkimukseen. Erityisesti ollaan kiinnostuneita kainuulaisten sääksien käyttämistä reiteistä ja talvehtimisalueista. Nyt lähettimellä varustettu lintu on Kainuun projektin ensimmäinen aikuinen naaraslintu. Paikallisesti kerätään tietoa lintujen lennoista pesäalueella. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tuulivoimaloiden suunnittelussa.

Yleisö voi vapaasti seurata Sallin muuttoa ja liikkumista talvehtimisalueillaan näiltä Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilta. Satelliittisääksi Sallin lähettimeen on saatu rahoitusta Raija Karjalaiselta. Seurantakuluihin osallistuu luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion.


Kasper kartta

Satelliittisääksi KasperSääksisäätiön Kainuun työryhmä, Vesa Hyyryläinenja Heljä Pylvänäinen, asensi 27.7.2021 Puolangalla pesivälle koirassääkselle satelliittilähettimen. Pyyntitilanteeessa huomattiin, että sääksi oli vanha tuttu, jonka Vesa Hyyryläinen oli rengastanut poikasena 28.7.2017 Suomussalmella 60 km koilliseen nykyiseltä pesältä. Rengastuksessa sääkselle oli asennettu oikeaan jalkaan metallirengas M-71813 ja vasempaan jalkaan keltainen värirengas, jonka tunnus on KAS. Sääkselle annettiin työnimi Kasper. Satelliittisääksi Kasperin lähettimen rahoitti Kainuun liitto. Seurantakuluihin osallistuu lisäksi luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion.

 
Vesku kartta
Satelliittisääksi Vesku

Sääksisäätiön Kainuun työryhmä, Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen, asensi 10.8.2022 Paltamossa pesivälle koirassääkselle satelliittilähettimen. Ennestään rengastamattomalle sääkselle kiinnitettiin oikeaan jalkaan metallirengas M-80057 ja vasempaan jalkaan punainen värirengas, jossa on tunnus HJ. Toimenpiteen yhteydessä sääkselle annettiin nimi Vesku kansantaiteilija Vesa-Matti Loirin mukaan.  Satelliittisääksi Veskun lähettimen rahoitti Kainuun liitto. Seurantakuluihin osallistuu lisäksi luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion.


Aiemmin seurannassa olleet sääkset

Risto kartta

Satelliittisääksi RistoSääksisäätiön Kainuun työryhmä, Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen, asensi 2.8.2021 Hyrynsalmella koirassääkselle satelliittilähettimen. Ennestään rengastamattomalle sääkselle kiinnitettiin oikeaan jalkaan metallirengas M-78710 ja vasempaan jalkaan punainen värirengas, jossa on tunnus FR. Sääksi sai työnimekseen Risto. Lähettimen avulla kerätään pesimäalueella tietoja, joita Kainuun liitto käyttää tuulivoimamaakuntakaavan päivitystyössä. Saatu lentotieto liitetään myös osaksi Luonnontieteellisen keskusmuseon pitkäaikaista sääksitutkimusta.

 


Helmi kartta

Satelliittisääksi Helmi Sääksisäätiön Kainuun työryhmä asensi Vesa Hyyryläisen johdolla 3.8.2018 hyrynsalmelaisen sääksenpesän naaraspoikaselle satelliittilähettimen. Kyseinen lähetin on uuden ajan GSM -tekniikkaan perustuva laite, joka saa energiansa auringosta lähettimeen kiinnitetyn pienen paneelin välityksellä. 

Poikanen rengastettiin pesäpoikasena 22.7.2018, jolloin sen oikeaan jalkaan kiinnitettiin metallirengas M-73458 ja vasempaan jalkaan keltainen värirengas, jonka tunnus on KLC. Lähettimen asennuspäivänä poikanen sai nimen Helmi, joka juontuu Hyrynsalmen vahvasta helmenkalastusperinteestä.

Satelliittisääksi Helmin lähettimen rahoitti Metsähallitus. Seurantakuluihin osallistuu Metsähallituksen lisäksi luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion.


Satelliittisääkset Lassi kartta ja Kalle kartta

Satelliittisääksi Kalle Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Sääksisäätiön pitkäaikaiseen sääksien satelliittiseurantatutkimukseen saatiin kaksi uutta lintua, kun Sääksisäätiön työryhmä, Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen, kiinnitti lähettimet hyrynsalmelaisen pesän poikasille 30.7.2018. Pesän kaksi koiraspoikasta saivat paikallishistoriasta juontuvat nimet. Lassi nimettiin hyrynsalmelaisen kansanpelimanni Lauri Keräsen (Ressan Lassi) mukaan, Kalle sai nimensä kuuluisalta Tommi-puukon takojalta, seppä Kalle Keräseltä. Lassin oikeaan jalkaan kiinnitettiin 27.7.2018 metallirengas M-73442 ja vasempaan jalkaan keltainen värirengas, jossa on kirjaintunnus KNL. Kallelle vastaavasti M-73441 ja värirengas KNK.

Lassin ja Kallen lähettimet rahoitti ABO Wind Oy. Seurantakuluihin osallistuu lisäksi luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion.

 

Satelliittisääksi Lasse


Joeli kartta

JoeliSääksisäätiön Kainuun työryhmä asensi 8.7.2016 Hyrynsalmella pesivälle koirassääkselle satelliittilähettimen. Vesa Hyyryläinen kiinnitti sääksen oikeaan jalkaan metallirenkaan M-68446 ja vasempaan jalkaan punaisen värirenkaan, jossa on tunnus FF. Sääkselle annettiin työnimi Joeli paikalla eläneen kantatilallisen mukaan. Joelin pesä sijaitsee lähellä jo tunnettujen lähetinlintujen, Jaskan ja Ukon pesiä. Satelliittisääksi Joelin lähettimen rahoitti ABO Wind Oy. Seurantakuluihin osallistuu lisäksi luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion. Joelista ei ole saatu uusia tietoja 14.1.2018 jälkeen mahdollisesti lähettimen rikkoutumisen vuoksi.


Tuisku kartta Satelliittisääksi Tuisku

Sääksisäätiön Kainuun työryhmä asensi Vesa Hyyryläisen johdolla 27.8.2017 hyrynsalmelaisen sääksenpesän koiraspoikaselle satelliittilähettimen. Kyseinen lähetin on uuden ajan GSM -tekniikkaan perustuva laite, joka saa energiansa auringosta lähettimeen kiinnitetyn pienen paneelin välityksellä. 

Poikanen rengastettiin pesäpoikasena 21.7.2014, jolloin sen oikeaan jalkaan kiinnitettiin metallirengas M-70974 ja vasempaan jalkaan keltainen värirengas, jonka tunnus on JVT. Lähettimen asennuspäivänä poikanen sai nimen Tuisku. Tuisku löydettiin kuolleena Pielavedeltä 12.9.2017.


Kusti karttaSatelliittisääksi Kusti

Sääksisäätiön Kainuun työryhmä, Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen, asensi 2.8.2017 Hyrynsalmella koirassääkselle satelliittilähettimen. Kyseinen lähetin on uuden ajan GSM -tekniikkaan perustuva laite, joka saa energiansa auringosta lähettimeen kiinnitetyn pienen paneelin välityksellä. Ennestään rengastamattomalle sääkselle kiinnitettiin oikeaan jalkaan metallirengas M-71822 ja vasempaan jalkaan punainen värirengas, jossa on tunnus HA. Sääksi sai työnimekseen Kusti. Kusti menehtyi Ruotsissa syyskuussa 2017.


Jaska kartta
Jaska. Kuva: Matti Kemppainen

Sääksisäätiön Kainuun työryhmä asensi Vesa Hyyryläisen johdolla elo-syyskuun vaihteessa 2014 Hyrynsalmella pesivälle koirassääkselle satelliittilähettimen. Saman pesän naaraspoikanen Onerva oli saanut lähettimen selkäänsä 21.8.2014. Jaskan pyydystys ja lähettimen asennus osoittautuivat iloiseksi jälleennäkemiseksi. Vesa Hyyryläinen oli rengastanut linnun Jaakon päivänä 25.7.2011 pesäpoikasena kuhmolaisella sääksenpesällä vain 23 km kaakkoon nykyiseltä pesältä. Tästä juontuu linnun työnimi. Rengastuksessa sääksi sai oikeaan jalkaansa metallirenkaan M-62501 ja vasempaan jalkaansa keltaisen värirenkaan, jossa on tunnus RJ. Vuonna 2014 Jaska pesi ilmeisesti ensimmäistä kertaa nuorena koiraana hyrynsalmelaisella pesällä, jonka ainoa poikanen valjastettiin myös lähettimellä. Satelliittisääksi Jaskan lähettimen rahoitti Metsähallitus. Seurantakuluihin osallistuu Metsähallituksen lisäksi luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion.


Ukko Ukko kartta

Työryhmä asensi 30.7.2015 Hyrynsalmella pesineelle koirassääkselle satelliittilähettimen. Saman pesän koiraspoikanen Tommi sai lähettimen selkäänsä 31.7.2015. Rengastuksessa sääksi sai oikeaan jalkaansa metallirenkaan M-68466 ja vasempaan jalkaansa punaisen värirenkaan, jossa on tunnus FC. Sääksi sai työnimekseen Ukko hyrynsalmelaisen aktivistin ja kansanedustajan Johan Heikkisen (Hallan Ukko) mukaan. Satelliittisääksi Ukon lähettimen rahoitti Metsähallitus. Seurantakuluihin osallistuu Metsähallituksen lisäksi luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion. Ukon lennoista kotipiirillään ja muutoista Afrikkaan ja takaisin kotipesälle saatiin arvokasta tietoa, mutta valitettavasti Ukko-sääksi menehtyi tapaturmaisesti lähellä pesäänsä 30.8.2016 juuri syysmuuton kynnyksellä.


Halla, Hilla ja Hollo kartta

Työryhmä Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen sekä kuvaajana toiminut Matti Kemppainen, kiinnitti lähettimet hyrynsalmelaisen sääksenpesän kolmelle poikaselle 29.7.2016. Saman pesän koirassääksi, Ukko, oli saanut lähettimen selkäänsä kesällä 2015.  Poikaset saivat Hyrynsalmen paikallishistoriasta ja luonnosta juontuvat nimet. Naaraspoikanen Halla nimettiin, kuten isänsä Ukkokin, tunnetun kansanedustajan ja aktivistin Johan Heikkisen (Hallan Ukko) mukaan. Koiraspoikanen Hollo sai nimensä kainuulaiselta valokuvaajalta ja helmenpyytäjältä Konrad Hollolta. Toisen naaraspoikasen nimi Hilla tarkoittaa suomuurainta. Hallan oikeaan jalkaan kiinnitettiin metallirengas M-68506 ja vasempaan jalkaan keltainen värirengas, jossa on kirjaintunnus JSF. Hillalle kiinnitettiin vastaavasti M-68507 ja värirengas JSH sekä Hollolle M-68508 ja JSJ. Hallan, Hillan ja Hollon lähettimet rahoitti Metsähallitus. Seurantakuluihin osallistuu Metsähallituksen lisäksi luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion.

Hilla, Halla ja Hollo


Tommi Tommi kartta

Työryhmä asensi 31.7.2015 hyrynsalmelaiselle sääksen koiraspoikaselle satelliittilähettimen. Rengastuksessa sääksi sai oikeaan jalkaansa metallirenkaan M-67056 ja vasempaan jalkaansa keltaisen värirenkaan, jossa on tunnus LK. Sääksi sai työnimekseen Tommi, joka tulee hyrynsalmelaisesta Tommi -puukosta. Saman pesän koiras (Ukko) sai lähettimen selkäänsä 30.7.2015. Satelliittisääksi Tommin lähettimen rahoitti Metsähallitus. Seurantakuluihin osallistuu Metsähallituksen lisäksi luonto- ja kulttuuripalveluyritys PaltamoPandion. Tommi lähti syysmuutolle syyskuun toisella viikolla. Sääksi lensi kuukauden aikana Venäjän länsiosien kautta Ukrainaan, josta se jatkoi muuttoa Mustanmeren yli Turkkiin. Tommi kalasteli puolitoista kuukautta Turkin pohjoisosassa Balik Gölϋ -järvellä. Marraskuun 24. 2015 lähetin lakkasi toimimasta eikä Tommista ole sen jälkeen saatu paikannuksia.


Onerva Onerva kartta

Sääksisäätiön Kainuun työryhmä asensi 21.8.2014 hyrynsalmelaisen sääksenpesän naaraspoikaselle satelliittilähettimen. Vesa Hyyryläinen oli rengastanut poikasen 27.7.2014, jolloin sen oikeaan jalkaan kiinnitettiin metallirengas M-67038 ja vasempaan jalkaan keltainen värirengas, jonka tunnus on TK. Lähettimen asennuspäivänä poikanen sai nimen Onerva. Nimi on jatkumoa muutaman vuoden takaisesta Kainuun ensimmäisestä satelliittisääksestä Eikasta, joka sai nimensä runoilija Eino Leinon mukaan. Muiden ansioidensa ohella runoilijatar L.Onerva muistetaan suhteestaan Leinoon. Satelliittisääksi Onervan lähettimen rahoitti Metsähallitus. Onerva aloitti syysmuuton syyskuun 4. päivä 2014. Linnusta saatiin paikannuksia viikon verran, kunnes sen lähetin lakkasi toimimasta Venäjän Karjalassa Äänisjärven eteläpuolella.


Eikka ja Vesa Hyyryläinen. Kuva: Juhani Koivu Eikka kartta

Kesällä 2011 liitettiin uusi sääksiyksilö Sääksisäätiön ja Luonnontieteellisen keskusmuseon johdolla vuodesta 2001 toteutettuun satelliittiseurantaan. Sääksisäätiön maastoryhmä, johon kuuluivat Vesa Hyyryläinen, Juhani Koivu, Harri Koskinen ja Heljä Pylvänäinen, kiinnitti 2.7.2011 aurinkopaneelilla toimivan 30 g painoisen GPS-Argos satelliittilähettimen paltamolaiselle sääksikoiraalle, jolle annettiin työnimeksi Eikka Paltamossa syntyneen runoilija Eino Leinon mukaan. Vastaavan GPS-lähettimen avulla on aiemmin seurattu Pete-sääksen ja Jukka-sääksen liikkumista. Vesa Hyyryläinen rengasti Eikan ja kiinnitti sen oikeaan jalkaan alumiinirenkaan M-58631 ja vasempaan jalkaan punaisen muovirenkaan, johon on kaiverrettu tunnistuksen helpottamiseksi valkeat isokokoiset kirjaimet FA. Eikan satelliittiseurannan kustannuksiin osallistuvat seuraavat yritykset: Sisärakenne Kukkola Oy, E.ON, Paltamon Osuuspankki ja Kainuun Sanomat.  Eikka-sääksen kotipiiristä saatiin kesän aikana GPS-paikannusten perusteella hyvä kuva. Eikka aloitti syysmuuton syyskuun 16. päivä ja lensi seuraavan viikon aikana Ukrainaan. Viimeinen paikannus linnusta saatiin 25.9.2011 Ukrainan Tserkasyn kaupungin länsipuolelta. Lokakuussa paikalliselta lintututkijalta Maxim Gavrilyukilta saatiin viesti, että Eikka oli löytynyt ammuttuna Irdynin kylän liepeiltä. Sääksisäätiön työryhmä Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen hakivat myöhemmin Eikan lähettimen Ukrainasta.

Sivun vastuuhenkilö: 
Teksti: Vesa Hyyryläinen, Sivunhallinta: Petteri Lehikoinen
31.8.2023