LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Eläintieteen yksikkö

Kokoelmatyöskentely vaatii tarkkuutta. (Kuva: Salla Mehtälä)Eläintieteen yksikkö vastaa Luomuksen eläintieteellisistä kokoelmista ja niiden ylläpidosta, kokoelmanäytteiden valmistelusta sekä selkärankaisiin että selkärangattomiin eläimiin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi yksikkö vastaa Suomen linnuston ja lepakkolajiston seurantatutkimuksista ja koordinoi Suomessa tapahtuvaa rengastustoimintaa.​

Eläinkuntatiiimi

Jokirapu (Astacus astacus). (Kuva: Jani Järvi)Tiimi vastaa museon tieteellisten kokoelmien hoidosta sekä selkärankaisten että selkärangattomien eläinten osalta, hyönteiset pois lukien. Eläinkuntatiimi osallistuu myös Suomen Lajitietokeskuksen kehittämiseen ja ylläpitoon samojen eliöryhmien osalta, antaa luonnontieteellisen alan konservaattorikoulutusta, antaa yliopistotason opetusta alallaan sekä toimii alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Tiimissä tehtävät tutkimukset käsittelevät muun muassa lintujen, kalojen, äyriäisten, simpukoiden ja hämähäkkien systematiikkaa ja leviämishistoriaa, lepakoiden levinneisyyttä ja biologiaa sekä biodiversiteettitutkimuksen menetelmiä ja teoriaa. Tiimiin kuuluva Konservointipaja konservoi ja valmistaa selkärankaisnäytteitä tieteellisiin kokoelmiin ja museon näyttelyihin.

Tiiminvetäjä
Laakkonen, Hanna — kokoelmapäällikkö

Näytelainat ja muut käytännön kokoelma-asiat: kokoelmapäällikkö Hanna Laakkonen; hämähäkkieläimet ja tuhatjalkaiset: Timo Pajunen

 

Hyönteistiimi

Mustaniittyvaaksiainen (Nephrotoma crocata). (Kuva: Jani Järvi)Tiimi vastaa hyönteiskokoelmien ylläpidosta, kartunnasta, lainaustoiminnasta ja digitoinnista. Hyönteistiimi osallistuu myös Suomen Lajitietokeskuksen kehittämiseen ja ylläpitoon hyönteisten osalta, antaa yliopistotason opetusta alallaan sekä toimii alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Tiimiin kuuluu tutkijoita, jatko-opiskelijoita, teknistä henkilökuntaa ja eläkkeellä olevia emeritustutkijoita. Tutkimustoiminta on monipuolista ja sen aiheina ovat muun muassa hyönteisten taksonomia, systematiikka, paleontologia, uhanalaisuus sekä niiden monimuotoisuus ja siinä tapahtuvat muutokset. Tutkimuskohteina olevia ryhmiä ovat esimerkiksi heinäkoisat, kukkakärpäset, lattajalkakärpäset sekä yleisesti perhoset niiden kehityshistorian osalta.

Tiiminvetäjä 
Heikkilä, Maria — intendentti (Tuhat)

Näytelainat ja muut käytännön kokoelma-asiat: Pekka Malinen (perhoset, Lepidoptera) Jaakko Mattila (kovakuoriaiset, Coleoptera), Jere Kahanpää (kaksisiipiset, Diptera), Juho Paukkunen (pistiäiset, Hymenoptera), Heidi Viljanen (muut hyönteislahkot).
 

Seurantatiimi, Rengastustoimisto

Rengastettu varpushaukan poikanen (Kuva: Juha Honkala).Tiimi vastaa Suomen linnuston ja lepakkolajiston seurantatutkimusten organisoinnista ja tulosten tiedottamisesta, osallistuu Suomen Lajitietokeskuksen kehittämiseen ja ylläpitoon aineistojensa osalta, tekee seurantoihin liittyvää tutkimusta, antaa yliopistotason opetusta alallaan sekä toimii alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana erityisesti yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa.

Rengastustoimisto, joka on osa Seurantatiimiä, koordinoi maassamme tapahtuvaa lintujen rengastustoimintaa. Toimiston tehtäviin kuuluu muun muassa tietorekistereiden ylläpito, rengastajien valitseminen ja kouluttaminen sekä rengastajien työn laadun valvonta. Keskeisenä tehtävänä on koti- ja ulkomaisen tiedonvaihdon hoitaminen ja muu yhteydenpito rengastajien, renkaiden löytäjien, ulkomaisten rengastuskeskusten, EURINGin (European Union for Bird Ringing), aineistoja käyttävien tutkijoiden, viranomaisten, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön kanssa. Rengastustoimisto edistää rengastuksen avulla tapahtuvaa tutkimusta julkaisemalla yhteenvetoja ja analyysejä rengastus- ja löytöaineistoista.

Tiiminvetäjä
Valkama, Jari intendentti (Tuhat)

Yhteystiedot

Sivun vastuuhenkilö: 
Aino Juslén
11.7.2022