LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Ihmisen ja ympäristön suhde

Ihminen ja muu luonto ovat olleet läpi yhteisen olemassaolonsa vuorovaikutuksessa keskenään. Luomus tutkii tuota vuorovaikutussuhdetta. Keskiössä ovat muun muassa eri eliöryhmien sopeutuminen ihmisen aiheuttamiin elinympäristön muutoksiin ja maailmalla megatrendinä leviävien viherkattojen soveltuvuus Suomeen. Lisäksi pureudumme menneisyyden vuorovaikutusten syy-seuraussuhteisiin selvittämällä luonnonilmiöiden ja kulttuurien ajallisia ulottuvuuksia. Tutkimme myös ihmisen toiminnan vaikutuksia elämälle tärkeään hiilen kiertokulkuun. 

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
22.7.2021