LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Hämeen satelliittisääkset

Satelliittisääksi Jukka. Kuva: Hannu Vainiopekka Vuodesta 2002 lähtien satelliittiseurannassa on ollut mukana kaikkiaan 14 hämäläistä sääksiyksilöä: kahdeksan pesivää koirasta, kaksi pesivää naarasta ja neljä saman vuoden poikasta. Vuosina 2002–2006 kerättiin sääksien satelliittiseurannan yleistavoitteiden mukaista aineistoa. Vuosina 2007–2014 Hämeessä oli tavoitteena yleistavoitteiden ohella kerätä aineistoa siitä, missä määrin eri etäisyyksillä Sääksisäätiön Pohtiolammen sääksikeskuksesta pesivät sääkset käyttävät hyväkseen keskuksen kirjolohitarjontaa. Vuonna 2014 valittiin renkolainen sääksikoiras Ilpo, naaras Helena ja niiden naaraspoikanen Birgit edustamaan utsjokisen sääksiperheen ohella Suomea kansainvälisessä koululaisprojektissa World Osprey Week (WOW). Hämeen sääksien lähettimiä ovat rahoittaneet vuosien aikana Vattenfall Oy (2002–2006), UPM (2007–2014) ja Suomen kulttuurirahasto (2014–2016).

Hämeen sääksien kevätmuutto 2021

 

Sääksiyksilöt

Parhaillaan seurannassa olevat sääkset

Sten (2020-) kartta

Kesällä 2020 satelliittiseurantaan liitettiin ruotsalaista alkuperää oleva 1420 gramman painoinen sääksikoiras 92A05635, joka sai käyttönimekseen Sten edesmenneen Ruotsin rengastuskeskuksen pitkäaikaisen johtajan ja sääksien rengastuksen ja tutkimuksen kunnia-arvoisan pioneerin Sten Österlöfin mukaan. Sääksisäätiön työryhmä, johon kuuluivat säätiön puheenjohtaja Ilmari Häkkinen ja rengastajat Harri Koskinen ja Tero Niskanen, pyydysti Sten-sääksen lähettimen kiinnitystä varten Hauholla Hauhonselän tuntumassa sijaitsevan pesän lähistöltä 22.7.2020. Stenin selkään asennettu aurinkopaneelilla toimiva Microwaven 30 gramman GSM/GPS lähetin on sama, joka aiemmin lähetti paikannuksia Helena- ja Alan-sääksen liikkumisesta ja joka niiden menehtymisen jälkeen palautettiin Sääksisäätiölle uudelleen käytettäväksi.


Simo (2020-) kartta

Heinäkuussa 2020 Sääksisäätiön työryhmän, johon kuuluivat säätiön puheenjohtaja Ilmari Häkkinen ja rengastajat Harri Koskinen ja Tero Niskanen, tavoitteena oli asentaa janakkalalaisella suolla kameraseurannassa olleen pesän koiraalle satelliittilähetin, joka tuottaisi tietoa koiraan saalistusalueesta. Poikkeuksellisen pitkän odotusajan jälkeen pesälle saapui vihdoin sääksikoiras, joka pyydystettiin. Mutta koiras olikin yllättäen renkaaton eikä pesällä aiemmin kesällä moneen kertaan kuvattu punarenkainen yksilö! Koska kameraseuranta oli teknisen vian vuoksi keskeytynyt, käytettävissä ei ollut havaintoja, jotka olisivat varmentaneet, että pesän alkuperäinen koiras on hengissä. Renkaaton koiras saattoi siis olla menehtyneen koiraan tilalle tullut pesän uusi huoltaja? Niinpä pitkän harkinnan jälkeen 1425 grammaa painanut renkaaton sääksikoiras sai oikeaan nilkkaansa alumiinirenkaan M-74172, vasempaan nilkkaansa keltaisen muovirenkaan, jossa mustat kirjaimet SVK, ja selkäänsä Ecotonen valmistaman GSM/GPS satelliittilähettimen. Käyttönimeksi tälle sääkselle annettiin Simo lajin suojelutyössä pitkään mukana olleen Simo Loisan mukaan. Muutaman päivän kuluttua kävi ilmi, että pesän alkuperäinen koiras oli kuitenkin hengissä ja että Simo oli selvästikin pesimätön lintu, joka kierteli laajalla alueella Hämeessä.


Ilpo (2014-) kartta

Kansainväliseen koululaisprojektiin kuuluva renkolainen Ilpo-sääksikoiras sai kutsumanimensä 1970-luvulla sääksiprojektissa mukana olleen Ilpo Painilaisen mukaan. Sääksisäätiön työryhmä Ilmari Häkkinen, Juhani Koivu ja Harri Koskinen asensi aurinkopaneelilla toimivan Microwaven 30 gramman GSM/GPS lähettimen Ilpolle 17.7.2014. Ilpo, jolla oli alumiinirengas M-55992 ja punainen lukurengas X3 ja joka painoi 1 390 g, oli rengastettu jo pesäpoikasena 30.6.2008 Janakkalan Sääjärven lähistöllä.


Aiemmin seurannassa olleet sääkset

Alan (2016-2017) kartta

Ukrainalaisella kalankasvattamolla menehtyneen Helena-sääksen aurinkopaneelilla toimiva Microwaven 30 gramman painoinen GSM/GPS-satelliittilähetin asennettiin valmistajan tekemän kunnostuksen jälkeen Janakkalan Kernaalanjärven tuntumassa pesivälle sääksikoiraalle. Koiraan pyynnin ja lähettimen asennuksen toteutti Sääksisäätiön iskuryhmä, johon kuuluivat säätiön toiminnanjohtaja Juhani Koivu, rengastaja Harri Koskinen ja venekyydin tarjonnut lintuharrastaja Matti Aaltonen. Pertti Saurola rengasti pyynnin aikana pesältä kolme hyväkuntoista poikasta. Lisäksi mukana oli yhdysvaltalainen sääksiguru Alan Poole tutustumassa suomalaiseen sääksitutkimukseen. Renkaaton sääksikoiras, joka painoi 1 395 grammaa, sai oikeaan nilkkaansa alumiinirenkaan M-68134, vasempaan nilkkaansa punaisen lukurenkaan CP ja kutsumanimekseen kansainvälisen vieraan mukaan ”Alan”.


Helena (2014-2015) kartta

Kansainväliseen koululaisprojektiin kuuluva Helena-sääksinaaras sai kutsumanimensä 1970-luvulla sääksiprojektissa mukana olleen Ilpo Painilaisen puolison mukaan. Sääksisäätiön työryhmä Ilmari Häkkinen, Juhani Koivu ja Harri Koskinen asensi aurinkopaneelilla toimivan Microwaven 30 gramman GSM/GPS lähettimen Helenalle 17.7.2014. Helena (M-48999, keltainen lukurengas Z9, paino 1 745g) oli taustaltaan tuntematon ja rengastettiin vasta asennuspäivänä.


Birgit (2014) kartta

Sääksisäätiön työryhmä Ilmari Häkkinen, Juhani Koivu ja Harri Koskinen asensi aurinkopaneelilla toimivan Microwaven 30 gramman GSM/GPS lähettimen kansainväliseen koululaisprojektiin kuuluvalle renkolaiselle Birgit-sääkselle 16.8.2014, joka oli siinä vaiheessa jo täysin lentokykyinen saman vuoden poikanen. Birgit (M-67225, keltainen lukurengas BB, paino 1 620 g) oli rengastettu pesällä 8.7.2014. Poikueeseen kuului myös toinen poikanen.


Ilmari (2012-2014) kartta

Ilmari Häkkinen vapauttaa Ilmari-kaimansa satelliittilähettimen asennuksen jälkeen. Kuva: Juhani Koivu Ilmari-sääksen pesä sijaitsi Hämeenlinnan länsipuolella pienten järvien rikkomalla Metsähallituksen omistamalla metsäalueella runsaan kymmenen kilometrin päässä Vanajanselästä ja kaukana kalojen kasvatusaltaista. Työryhmä, johon kuului Sääksisäätiön asiamies Juhani Koivun ja rengastaja Harri Koskisen muodostaman aikuisten sääksien pyyntiin erikoistuneen iskuryhmän lisäksi Sääksisäätiön puheenjohtaja Ilmari Häkkinen, asensi 2.8.2012 Ilmari-sääkselle 30 g Microwave GPS-Argos satelliittilähettimen. Työryhmä oli onnistunut muutaman päivän sinnikkään työskentelyn jälkeen pyydystämään sääksikoiraan, jonka kohdalla sekä pesän sijainnille että koiraalle asetetut ehdot täyttyivät. Pesän 1 370 g painava koiras M-48035, jolle annettiin käyttönimeksi Sääksisäätiön puheenjohtajan mukaan Ilmari, oli tavoitteen mukaisesti rengastettu jo pesäpoikasena, joten sen tausta eli ikä ja kuoriutumispaikka tunnetaan tarkasti. Ilmarin renkaan oli kiinnittänyt rengastaja Jukka Tanner kahdeksan vuotta aikaisemmin, 5.7.2004 Hyvinkäällä, 50 km päässä Ilmarin nykyiseltä pesältä. Maastohavaintojen tehostamiseksi Ilmarin oikeaan nilkkaan lisättiin punainen muovirengas, johon on kaiverrettu kyljellään olevat valkeat kirjaimet JK.


Jukka (2009-2012) kartta

Jukka-sääksi. Kuva: Hannu Vainiopekka Juhani Koivu, Harri Koskinen, Pertti Nikkanen ja Helmi-Irene Saurola onnistuivat pyydystämään 31.7.2009 Pälkäneen Äimälänniemellä 1 350 gramman painoisen sääksikoiraan, joka sai ’inhimilliseksi’ nimekseen ”Jukka” Pohtiolammen sääksikeskuksessa monet kesät työskennelleen Jukka Syrjäsen mukaan. Jukka-sääksen pesä sijaitsee Syrjästen aiemmin omistamalla metsäalueella 19,7 km päässä Pohtiolammelta. Valitettavasti Jukka-sääksen menneisyydestä eli syntymäajasta tai -paikasta ei tiedetä mitään. Rengastaja Harri Koskinen kirjasi Jukan vasta nyt täysikasvuisena rengastusrekisteriin ”virallisella nimellä” M-59925. Oikeaan jalkaan kiinnitetyn alumiinirenkaan lisäksi Jukan vasempaan nilkkaan pyöräytettiin punainen värirengas, johon oli kaiverrettu valkoisella tunnus PS. Jukalle asennettiin Pete-sääksen jäännösten viereltä löydetty ja USA:ssa huollettu 30 g Microwave GPS-Argos satelliittilähetin.


Pete (2007-2008) kartta

Satelliittisääksi Pete. Kuva: Juhani Koivu Työryhmä, johon kuuluivat Sääksisäätiön asiamies Juhani Koivu, kyseisen pesän vastuullinen rengastaja Pertti Nikkanen, sekä lähettimen kiinnittäjät Helmi-Irene ja Pertti Saurola, pyydysti 14.7.2007 Lempäälässä sijaitsevan pesänsä lähistöltä 1 430 g painaneen sääksikoiraan M-39991, jolle asennettiin aurinkopaneelilla toimiva 30 g Microwave GPS-Argos satelliittilähetin. Sääksikoiras M-39991 oli rengastettu pesäpoikasena kahdeksan vuotta aikaisemmin, 7.7.1999 Valkeakoskella, 11 km päässä nykyiseltä pesältään. Koiraan kutsumanimeksi annettiin Pete rengastajansa Pertti ’Pete’ Nikkasen mukaan. Maastohavaintojen tehostamiseksi Peten oikeaan nilkkaan kiinnitettiin punainen muovirengas, johon on kaiverrettu kyljellään olevat valkeat kirjaimet CC. Peten puolisoksi osoittautui 1 800 g painoinen, viisi vuotta Peteä vanhempi sääksinaaras M-35181, jonka Jörgen Palmgren oli rengastanut pesäpoikasena 17.7.1994 Tammisaaressa, 158 km jokseenkin suoraan etelään nykyiseltä pesäpaikaltaan. Sääksiparilla oli ruokittavanaan kolme poikasta.


Satelliittisääkset 2002-2006

Tietoja Mirjan, Victorian, Lahon, Vihtorin, Sarsan, Justiinan ja Kaarinan satelliittiseurannoista julkaistaan myöhemmin.

Sivun vastuuhenkilö: 
Teksti Pertti Saurola, kuvat: Juhani Koivu ja Hannu Vainiopekka, sivunhallinta: Markus Piha
19.4.2021