LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Gunilla Ståhls-Mäkelä

Laboratoriopäällikkö, vastuullinen tutkija (PI)

Tutkimusintresseni on kukkakärpästen ja lattjalkakärpästen lajien monimuotoisuus, sukulaisuussuhteet, geneettinen diversiteetti sekä lajien levinneisyys. Maastotyötä teen joka vuosi sekä kotimaassa että ulkomailla. Vastaan Luomuksen DNA-laboratorion käytännön toiminnasta.

Tutkimusaiheet

  • Kukkakärpästen systematiikka
  • Lattajalkakärpästen taksonomia ja levinneisyys

Tiedonlähteitä

  • Julkaisuluettelo Helsingin yliopiston aktiviteettirekisterissä (TUHAT).
  • ResearchGate

Kukkakärpästen (Syrphidae) ja lattajalkakärpästen (Platypezidae) molekyylisystematiikka

Olen erikoistunut kahden kärpäsheimoon, kukkakärpäset (Diptera: Syrphidae) ja lattajalkakärpäset (Diptera: Platypezidae). Tutkimusten tarkoitus on selvittää heimojen perustaksonomiaa ja fylogeniaa eli kehityshistoriaa. Kukkakärpästen heimo on runsaslajinen, koko maailmasta tunnetaan noin 6000 lajia. Suomesta tunnetaan nyt yli 350 lajia, mutta luku kasvaa hieman vuosittain. Lattajalkakärpäsiä tunnetaan koko maailmasta noin 250 lajia, ja Suomesta noin 30 lajia.

 

<em>Melanostoma</em>-sukuun kuuluva kukkakärpänen.

Tutkimukseni tarkoitus on lisätä perustaksonomista tietoa näistä kaksisiipisryhmistä, sekä selvittää heimojen sukuryhmien sukulaisuussuhteita.Työhön kuuluu uusien lajien ja sukujen kuvaamista sekä etenkin fylogeneettisten (kehityshistoriallisten) analyysien teko. Erikoisalani on molekyylisystematiikka ja -taksonomia, eli tutkin eliöiden sukulaisuussuhteita ja lajien monimuotoisuutta käyttäen pääasiallisesti DNA-sekvenssiaineistoja, mutta myös perinteisiä morfologisia tuntomerkkejä. Sekvenssiaineistot käsittävät erilaisia geenialueita, mitokondriaalisia ja nukleaarisia, ja niiden analysointiin käytän parsimoniaan perustuvia menetelmiä sekä mallipohjaisia menetelmiä.

Kukkakärpästen systematiikan tutkimus on hyvin verkostoitunutta ja tehdään kansainvälisenä yhteistyönä. Maastotyö, eli kärpäsyksilöiden ja niiden toukkien tallettaminen DNA-analyysejä ja kokoelmia varten, on tärkeä osa tutkimusta.

Maastotyössä Kreikassa <em>Merodon</em>-kukkakärpäsiä keräämässä.

Käynnissä olevat tutkimukset

•    Lattajalkakärpästen molekyylifylogenia
•    Eristalini-sukuryhmän fylogenia
•    Pipizini-sukuryhmän fylogenia
•    Pohjois-Euroopan lattajalkakärpästen taksonomia ja lajisto
•    Merodon-kukkakärpästen levinneisyyshistoriaa itäisen Välimeren alueella
•    Melanostoma-suvun taksonomia

Lisätietoja projektista

•    Yliopiston tutkimusrekisterissä (TUHTI)
•    Yliopiston julkaisutietokannassa (TUHAT)

Sivun vastuuhenkilö: 
Gunilla Ståhls-Mäkelä
17.2.2014