LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Geokemialliset ja isotooppigeologiset menetelmät

Luomus tekee geokemiallisten ja isotooppigeologisten määritysten osalta tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen (GML) ja Suomen isotooppigeologisen laboratorion (SIGL) ja yhteispohjoismaisen NORDSIM:n kanssa. 

Yhteistyö tarjoaa Luomuksen geologian tiimin käyttöön monipuolisen mittauslaitteiston:

Röntgendiffraktometri (XRD, yhteisomistus GML:n kanssa): mineraalien tunnistaminen ja rakennemääritykset

Elekronimikroproobi (EMPA, yhteisomistus GML:n kanssa): mineraalien koostumustutkimukset

Korkean resoluution icp-massaspektrometeri (HR-ICPMS, yhteisomistus SIGL:n kanssa): hivenalkuaineanalyysit

Mineraaliliberaatioanalysaattori (yhteisomistus SIGL:n kanssa): mineraalikoostumukset

Laser-ablaatio icp-massaspektrometri (LA-ICPMS, yhteisomistus SIGL:n kanssa): isotoopit ja ikämääritykset

Sekundaari-ioni massaspektrometri (SIMS, Nordsims): isotoopit ja ikämääritykset

16.12.2013