LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

BioMonitor - savukaasujen bio-osuusmääritykset

Markku Oinonen, dosentti, laboratorionjohtaja & Antto Pesonen, laatukoordinaattori

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on eräs tärkeimmistä ilmastonmuutoksen hillinnän keinoista. Radiohiilitekniikka on tarkin tapa määrittää uusiutuvien bioperäisten ja uusiutumattomien fossiilisten polttoaineiden suhde polttoaineesta. Polttolaitosten savukaasuista tapahtuvia bio-osuusmäärityksiä on kehitetty useissa hankkeissa yhteistyössä VTT:n kanssa vuodesta 2005 TEKESin tuella (Biohiili 1 ja 2 hankkeet, CO2-SERVICE, BioMonitor). Biohiili -hankkeissa on tuotettu ensimmäisiä bio-osuusmäärityksiä ja luotu alustava mittausprosessi (Hämäläinen et al 2007). CO2-SERVICE (2009–2010) on keskittynyt menetelmäkehitykseen TEKESin Proof-of-Concept tyyppisenä hankkeena ja sen aikana on kehitetty määritysprosessia kohti valmisteilla olevaa EU-standardia (ISO/DIS 13833).

            Savukaasuista voidaan määrittää uusiutuvan ja fossiilisen polttoaineen osuudet.

BioMonitor (2011-2014) on TEKESin Groove-ohjelmaan kuuluva VTT:n koordinoima jatkohanke, jossa kehitetään liiketoiminnan mahdollisuuksia CO2 monitorointipalvelun käynnistämiseksi. Edeltäneen CO2-SERVICE –hankkeen aikana kehitetyn ja radiohiilipitoisuuden määrittämiseen perustuvan monitorointimenetelmän ja analyysiketjun luotettavuus verifioidaan pitkäaikaisella kenttäkokeella. Menetelmän avulla polttoaineen bio-osuus voidaan luotettavasti monitoroida rinnakkaispoltossa ja muussa heterogeenisia seospolttoaineita käyttävässä teollisuudessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä viranomaisten, energiantuottajan, tutkimuslaitoksen ja keskeisen sähköntuottajaorganisaation kanssa.

Hämäläinen K, Jungner H, Antson O, Räsänen J, Tormonen K, Roine J (2007) Measurement of biocarbon in flue gases using 14C, Radiocarbon 49: 325.

Sivun vastuuhenkilö: 
Markku Oinonen
21.11.2013