LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Analyysipalvelut

Ajoituslaboratorio tuottaa analyysipalveluita luonnontieteellisiin menetelmiin pohjautuen. Radiohiili-, stabiili-isotooppi- ja luminesenssimenetelmät tarjoavat mahdollisuuden tutkia luonnon ja ihmisen toiminnan sormenjälkiä viime jääkaudesta teolliseen aikaan. Ajoituslaboratorio on alati kiinnostunut kehittämään uusia monitieteellisiä menetelmiä sekä tutkimushankkeita yhteistyökumppaneiden kanssa.

Radiohiilimäärityksiä tuotetaan Radiocarbon Analytics Finland (RACAF) organisaation kautta. RACAF kokoaa yhteen Helsingin yliopiston radiohiiliosaamisen siten, että näytteiden hallinnointi, kemiallinen käsittely, muunnos hiilidioksidiksi (Elemental Analyzer Flash 2000NC tai happovapautus) ja hiileksi (Helsinki Adaptive Sample prEparation line – HASE) tehdään Ajoituslaboratoriossa ja Accelerator Mass Spectrometric (AMS) - analyysit Helsinki AMS -laitteistolla Fysiikan osaston Kiihdytinlaboratoriossa. Erityisesti, radiohiileen perustuvia bio-osuusmäärityksiä tehdään ASTM D6866 standardin mukaisesti nestemäisille ja kiinteille näytteille (polttoaineet, muovit, biotuotteet). 

Ajoituslaboratorio tuottaa stabiili-isotooppimäärityksiä monipuolisista näyteaineistoista kahdella IRMS-laitteistolla oheislaitteineen. Vahva tieteellinen panostus erityisesti puiden vuosilusto- ja luuaineistoihin ovat hioneet määritysmenetelmiä huipputasolle. Tarjoamme stabiili-isotooppimäärityksiä pääosin tutkimushankkeille. Tutkimusyhteistyötä priorisoidaan, mutta ajankäytön salliessa tuotamme stabiili-isotooppimäärityksiä myös muille kuin yhteistyöhankkeille sekä ei-akateemisille asiakkaille. Voimme analysoida vain luonnollisia näytteitä, eli isotooppileimatut näytteet ovat kiellettyjä. IRMS analyysejä tuotetaan myös radiohiilimääritysten tueksi. 

Laboratorio tekee myös Optically-Stimulated Luminescence (OSL) määrityksiä Risø TL/OSL DA-20 laitteistolla kvartsia sisältäville tiilille, keramiikalle, palaneille kiville ja sedimenttinäytteille. Näytteenotossa tulee välttää valo- ja lämpöaltistusta, koska menetelmä on niille herkkä. Määrityksessä tarvittava taustasäteilyn määritys voidaan tehdä kannettavalla spektrometrillä (ICX Identifinder NGH). Asiakkaita suositellaan ottamaan yhteyttä ennen näytteenottoa.  

Analyysit ja hinnat:

Price list_master_Laboratory of Chronology
Price list_IRMS_Laboratory of chronology

Lisätietoja ja tilaukset:

Ordering form, radiocarbon and OSL measurements

Sivun vastuuhenkilö: 
Markku Oinonen
31.1.2022