LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Aasiassa talvehtivat linnut

Punavarpunen. Kuva: Markus Piha Viitakerttunen.Kuva: Markus Piha


Suomessa pesii useita Aasiassa talvehtivia lintulajeja. Näiden kaakkoon muuttavien lajien muuttoreiteistä ja talvehtimisaluista ei kuitenkaan tiedetä juuri mitään. Kaakkomuuton tutkimisen tekee ajankohtaiseksi myös se, että kaakkomuuttajissa on Suomessa sekä voimakkaasti taantuvia että runsastuvia lajeja. Aasian suuret ympäristöongelmat ja ilmaston lämpeneminen todennäköisesti verottavat taantuvia lajeja. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää suomalaisia lintulajeja koskettavia ongelma-alueita ja muita vähenemisen syitä asettamalla linnuille niiden muuttomatkan tallentavia valopaikantimia. Kaakkomuuton tutkimiseen on erinomaiset edellytykset juuri Suomessa, koska muuhun (Venäjän ulkopuoliseen) Eurooppaan verrattuna meillä esiintyy eniten Aasiassa talvehtivia lajeja. Nämä lajit ovat Suomessa esiintymisalueensa äärilaidalla, joten täällä muuttomatkat ovat pisimmät ja kannanvaihtelut nähdään selvimmin.

Projektissa on tarkoitus selvittää, mitkä ovat kaakkomuuttajien keskeiset talvehtimisalueet Aasiassa, ja kuinka muutto etenee: miten se ajoittuu, mitkä ovat keskeiset muuttoreitit sekä pysähdys- ja levähdysalueet. Näiden tietoaukkojen ratkeaminen auttaa selvittämään millaiset mahdolliset ympäristöongelmat vallitsevat suomalaisten kaakkomuuttajien muutto- ja talvehtimisalueilla sekä sitä kuinka merkittävä on Suomessa tapahtuvien ympäristömuutosten vaikutus lintukantojen muutoksiin. Kertynyt tieto auttaa tehokkaampien suojelutoimien kohdentamisessa kansainvälisellä yhteistyöllä pesimis-, muutto- ja talvehtimisalueilla.

Tutkimusprojekti aloitettiin kesällä 2015, jolloin keskityttiin punavarpusten, viitakerttusten, pikkutyllien, pohjansirkkujen ja pikkusirkkujen rengastamiseen ja varustamiseen valopaikantimilla. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa vuonna 2020.

Tutkimusta koordinoivat Tuomo Jaakkonen (Oulun yliopisto), Markus Piha (Luomus, HY), Kari Koivula (Oulun yliopisto) ja Toni Laaksonen (Turun yliopisto). Tutkimusta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Sivun vastuuhenkilö: 
Teksti: Tuomo Jaakkonen ja Markus Piha. Sivun hallinta: Markus Piha.
23.3.2020