LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Hur situationen med coronaviruset påverkar verksamheten vid Naturhistoriska centralmuseet

12.2.2021
Luomuksen yleisöpalvelutiimi

Sidan uppdaterad 9.9.2021.

I enlighet med Helsingfors universitets riktlinjer är Luomus besöksmål öppna. Besöksmålen kan besökas utan förhandsbokning. 

Växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård är öppna. Märk väl de nya öppethållningstiderna. Utomhusträdgården är öppen varje dag kl. 9–20.
Naturhistoriska museet är öppet. Märk väl de nya öppethållningstiderna.
Gumtäkt botanisk trädgård är öppen fr.o.m. 1.5.2021 ti.–sö. kl. 11–18 (stängt på måndagar). 

 • Alla dagar med gratis inträde till Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård är inhiberade år 2021.
 • Svenskspråkiga guidningar ordnas 1.9.–30.11. i bregränsad utsträckning på Naturhistoriska museet.
 • Guidningar i växthusen Kajsaniemi ordnas endast på lördagar.
 • Aktuell information om lokalbokningar och fotograferingstillstånd hittar du här.
 • Grupper kan för tillfället inte boka sin besökstid på förhand. Större grupper måste därför eventuellt köa för att besöka våra besöksmål.
  Ytterligare information om Helsingfors universitets riktlinjer finns på universitets webbplats.
 • Besökare behöver inte boka sin besökstid på förhand till Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi fr.o.m. 15.6. 

Specialarrangemang och instruktioner för besökare

Välkommen till Luomus besöksmål frisk och symptomfri! Vi rekommenderar starkt att personer över 12 år använder ansiktsmask när de besöker Luomus besöksmål. För att försäkra besökarnas och personalens säkerhet har vi effektiverat städningen i våra utrymmen och begränsat maximala besökarantalet inomhus. Om maximala besökarantalet uppnås avbryts biljettförsäljningen. Vi beklagar eventuella köer som detta kan orsaka. 

Vi har märkt ut färdriktningen i Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi för att säkerhetsavstånden skall hållas bättre. Av hygienskäl har vi tagit bort en del utställningsföremål och utdelningsmaterial. Du kan ladda ner en karta från Gumtäkt botaniska trädgårdutomhusträdgården i Kajsaniemi botaniska trädgård och växthusen i Kajsaniemi samt Naturhistoriska museet. Kartan kan också laddas ned i våra besöksmål via en qr-kod.

Av hygienskäl är det tills vidare förbjudet att äta egen matsäck inomhus i våra besöksmål. Våra caféer betjänar dig i alla våra besöksmål. 

Vänligen följ följande anvisningar i Luomus besöksmål:

 • Besök oss frisk och symptomfri
 • Använd ansiktsmask (stark rekommendation för över 12-åringar)
 • Iaktta god handhygien och undvik att vidröra utställningsföremål och ytor i onödan. Handdesinfektion finns till förfogande i alla våra besöksmål. 
 • Vi föredrar kortbetalning. Du kan också utnyttja museikortets nya mobilapplikation för att köpa en biljett. Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi är en del av Museikortet.
 • Hosta och nys i ärmen eller en pappersnäsduk.
 • Rör dig på Naturhistoriska museet och i Kajsaniemi botaniska trädgårds växthus i anvisad riktning.