LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Guidningar

Alaskan syksy saapuu. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Naturhistoriska museet

Kaisaniemen kasvihuoneet. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Kajsaniemi botaniska trädgård

Kumpulan lampi. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Gumtäkt botaniska trädgård

 

Hösten 2019

Under hittas mer information om de olika guidade turerna till Luomus besöksmål. Om du har frågor gällande guidningarna eller vill boka en guidning till senhösten eller våren 2019 på förhand kan du kontakta oss per e-post opastukset@luomus.fi eller per telefon 02941 28855 (telefonjour tis-tors kl. 13-15). Under veckorna 52-1 (jul och nyår) och vecka 8 (sportlov) har vi inte telefonjour men ni kan lämna ett meddelande så ringer vi er tillbaka.

NATURHISTORISKA CENTRALMUSEETS GUIDNINGAR

Naturhistoriska museet

Guidade turer på svenka kan nu bokas för tisdag och fredag förmiddagar 3.9.-31.10.2019 (utom höstlovsveckorna 42 och 43). 1.11.-19.12.2019 erbjuds svenskspråkiga guidningar på tisdag, onsdag och fradeg förmiddagar samt torsdag eftermiddagar. Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker Naturhistoriska museet på egen hand. Inträdespris för daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev (också för under 7-åriga), över 18 år fyllda studeranden 8 €/pers., gruppledare har gratis inträde. För vuxengrupper (på över 15 pers.) som besöker museet uppbärs alltid inträdespriset 10 €/pers. också då gruppen bokat en guidning.

Botaniska trädgårdarna

Vänligen kontakta oss per e-post eller telefon on du vill boka en svenskspråkig guidad tur till växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård (kontaktuppgifter nedan). Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker växthusen på egen hand. Inträdespris för daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev (också för under 7-åriga), över 18 år fyllda studeranden 5 €/pers., gruppledare har gratis inträde. För vuxengrupper (på över 15 pers.) som besöker växthusen uppbärs alltid inträdespriset 8 €/pers. också då gruppen bokat en guidning.

Guidade turer till Gumtäkt botaniska trädgård erbjuds tyvärr inte för juli-september 2019. Gumtäkt botaniska trädgård är öppen endast under sommaren 2.5. till 30.9.

Bokning och kontaktuppgifter

Vissa guidningar ingår i inträdesbiljettens pris, men största delen är avgiftsbelagda och måste bokas på förhand. Ni kan bekanta er med Luomus aktuella händelser och med visningar som ingår i inträdesbiljetten på Luomus händelsesidor (på finska). Avgiftsbelagda guidningar och verkstäder kan ni bekanta er med och boka via länkarna ovan. 

Mer information om guidade turer:

 • Per tel. 02941 28855 tis.-tors. kl. 13–15 . Under veckorna 8 (sportlov), 25-31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52-1 (jul och ny år) har vi inte telefonjour men ni kan lämna ett meddelande i svararen så ringer vi er tillbaka.
 • Per e-post: opastukset@luomus.fi

Ifall du har speciella önskemål beträffande besökets innehåll, berätta om det när du bokar guidningen. Berätta också på förhand om din grupp eller medlemmar i din grupp har specialbehov i fråga om rörelse, observation eller inlärning.

Priser

De listade priserna är för en guide / en grupp med max 25 personer. För större grupper än så behövs två eller flera guider / guidningar.

Läroanstalter

Daghem, låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor.

 • Vardagar 80 € (inkluderar inträdesavgifter)
 • Lördagar och söndagar 100 € (Inkluderar inträdesavgifter)

Priset inkluderar en timmes guidad tur och inträdesbiljetterna. Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.

För verkstäder och specialguidningar är priset 100-160€ (inkluderar inträdesavgifter).

Övriga grupper

 • Vardagar 80 € + gruppinträdesavgifter.  Gruppinträdesavgifterna för Naturhistoriska museet är 10 € / vuxen, 7 € / 7-17-åring, för Kajsaniemi växthusguidningar 8 € / vuxen, 5 € / 7-17-åring och för trädgårdsguidningar i Gumtäkt 5 € / vuxen och 4€ / 7-17-åring. Det är gratis inträde för barn under 7-år i alla våra besöksmål, då guidningsgruppen består av både vuxna och barn.
 •  
 • Lördagar och söndagar 100 € gruppinträdesavgifter (se ovan).

Priset inkluderar en timmes guidad tur. Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.

Naturhistoriska museet

Guidningar tillgängliga på svenska under våren 2019

Guidade turer på svenska till Naturhistoriska museet erbjuds nu mellan den 3.9. och 19.12.2019 (utom under höstlovsveckorna 42 och 43). En grupp kan guidas åt gången.

Giraffer i gymnasiet (55 min.)

Giraffer i gymnasiet är museets allmänna guidning. Under guideturen går vi igenom de färgrika skedena i museibyggnadens historia och bekantar oss med höjdpunkter i den förnyade museibyggnadens utställningar. Guidningen grundar sig på specialutställningen ”Giraffer i gymnasiet” om museets historia.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp

Ett år i den finländska naturen (55 min.)

Våren fylls av fortplantning och ungar, sommaren är den sjudande tillväxtens tid. På hösten samlar djuren reservnäring och förbereder sig för att klara vintern.

Under guidningen vandrar vi genom Finlands natur från söder till norr under olika årstider. Samtidigt bekantar vi oss med en mängd djur- och växtarter, och får höra om unika överlevnadshistorier. Guideturen är förlagd till utställningen Finlands natur.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 1–4):
  • naturen under de olika årstiderna
  • olika stadier i växters och djurs livscykler
  • växt-, svamp- och djurarter i den egna närmiljön
  • djurens och växternas fortplantning

Världens natur (55 min.)

Utställningen världens natur tar besökaren på en resa genom fem klimatzoner från arktiska Grönland till tropiska Borneo. Under turen presenteras växter och djur i olika miljöer på jordklotet, samt djur aktiva under olika dygnstider på Afrikas savanner. Tyngdpunkten ligger på djurens anpassningar till olika livsmiljöer. Guideturen är förlagd till Naturhistoriska museets utställning Världens natur.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.
 • Gruppstorlek: för läroanstalter max 25, för vuxengrupper max 30.
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp

Länge leve livet! (55 min.)

Under guidningen färdas vi genom livets historia och koncentrerar oss på evolutionen som en kraft som formar levande organismer. Temat behandlas i ljuset av de nyaste forskningsrönen. Under guidningen får vi bl.a. veta hur olika teorier under tidens gång fallit eller omvälvt vår uppfattning om t.ex. kontinentalplattornas rörelser. Vår kunskap om märkliga djurarter och dramatiska massutdöenden fördjupas vart efter att nya bevis uppdagas. Guideturen är förlagd till utställningen Livets historia.

 • Pris, skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 7–9, gymnasium):
  • djurrikets uppkomst och utveckling
  • människans biologiska och kulturella evolution

Förändring i luften (45-50 min.)

Guidningen i utställningen Förändring i luften för besökaren från det förflutna till framtiden. Under turen berättas det om vilken inverkan ett föränderligt klimat har på vår nordiska natur och vilka medel vi har för att anpassa oss till den pågående förändringen. Som stjärnor i historien är förlorarna i den senaste klimatförändringen – ullhåriga mammuten, grottlejonet, jättehjorten – och närvarande är även vinnarna, många i Finland än idag, förekommande djur och växter. Under guidningen presenteras det hur man forskar i klimatförändringar och vad man tills vidare fått reda på.

 • Pris, skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: unga och vuxna (5-klass och uppåt)
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25,
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.

Forskare för en timme! (55 min.)

”Forskare för en timme” är en guidning för förskolegrupper och skolelever på första och andra klass. Barnen får olika uppgifter som lär dem mer om naturforskarnas arbete och uppmuntrar dem att på egen hand utforska naturen och sin omgivning. Alltid finns det inte ett rätt svar … På guidningen delar man bl.a. in ryggradslösa djur i grupper och försöker identifiera fåglar utgående från fjädrar som de lämnat efter sig. Guidningen sker i de olika utställningarna i museet.

 • Målgrupp: förskolegrupper och skolelever på 1 och 2 klass
 • Pris, förskolor/skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25 pers.
 • En grupp kan guidas åt gången

Dinosauriernas värld (55 min.)

På en tur med små forskningsresande bekantar vi oss med jättelika dinosaurier, men glömmer inte heller bort de minsta. Vi leker hovmästare och komponerar olika lunchmenyer för dem. Men vilka andra djur vill också slå sig ner vid samma matbord? Vi bekantar oss med dinosauriernas värld bl.a. genom att spela och röra på oss. Guidningen avslutas med en rituppgift.

 • Målgrupp: daghem (3-6 år)
 • Pris, daghem/förskolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

De fyra årstiderna (55 min.)

Hur smakar sommaren? Hur låter vintern? Under guideturen bekantar vi oss med våra fyra årstider via djuren och växterna. Vi kommer bl.a. att träffa på bekanta djur såsom björnar, bävrar, älgar, ekorrar, tranor och flyttfåglar. Turen avslutas vid en verkstad, där vi utför en uppgift om en årstid.

 • Målgrupp: daghem och förskolor (3-6 år)
 • Pris, daghem/förskolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

På programmet under andra tider

Spårlaboratoriet (1,5h)

Den här verkstaden för med sig nya dimensioner i naturexkursionerna!

I verkstaden lär vi oss läsa och tyda de obetydligt små tecken som djusren lämnar efter sig. Vad vi får se är alltså spår, kacka, spybollar, ben och pälsstrån … Dessutom gör vi olika undersökningar och trycker ett spårlakan för klassen att ta med sig på exkursioner. Guidningen räcker 1,5 h inklusive verkstadsarbete och en titt på utställningen Finlands natur.

 • Pris skolor: 115 € (inkl. inträdesavgift)
 • Målgrupp: åk 1-6
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

Anpassningens hjältar (50 min guidning + 30 min självständig del)

Kom med på forskningsresa till jordens klimatzoner. Upplev ett dygn på savannerna och undersök hur det naturliga urvalet fungerar. Det krävs anpassning för att hålla sig vid liv! Betrakta den mångfald som breder ut sig omkring dig och dra slutsatser om hur anpassningen till livsmiljön tar sig uttryck i djurens skepnad.

Guidningen äger rum på utställningen Världens natur på Naturhistoriska museet, och innehåller både en gemensam del ledd av en guide och en självständig del med forskning och observationer i smågrupper. Resultaten av dessa sammanställs sedan i skolan.

 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: Ansluter sig till läroplanerna åk. 5–6, kan anpassas enligt åldersgrupp för åk. 4–8.
 • Förhandsmaterial för läraren
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

Kajsaniemi botaniska trädgård

Guidade turer till växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård erbjuds på finska och engelska fram till den 31.10.2019 och i december 2019 tisdag och torsdag eftermiddagar. Guidningar för hösten kan bokas via de finsk- eller engelskspråkiga webbsidorna (språkval uppe till höger) eller för en svenskspråkig tur ber vi att ni kontaktar oss per e-post opastukset@luomus.fi

Guidning i trädgården i Kajsaniemi (1 h)

Kuva: Hanna Hyvönen, LUOMUSGuidningen i Kajsaniemi botaniska trädgård erbjuder ståtliga träd och blomsterprakt i en miljö med fascinerande historia. Under guidningen bekantar vi oss med trädgårdens förnyade delar inklusive sinnenas trädgård, stenparti, lav- och mossträdgårdarna samt evolutionsträdet. Evolutionsträdets grenar avslöjar hemligheterna i växternas släktskapsförhållanden och mångfald på ett unikt sätt.

 • Guidningens längd: 1h
 • Pris: under vardagar 80€, på veckoslut 100€.
 • Om gruppen besöker växthusen i samband med guidningen är växthusens inträdesavgift 7 €/pers. För läroanstaltsgrupper ingår växthusens intädesavgifter i guidningens pris. Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

Guidning i växthusen i Kajsaniemi (1 h)

Om ni vill boka en svenskspråkig guidning till växthusen för hösten ber vi att ni kontaktar oss per e-post: opastukset@luomus.fi

Under guidningen bekantar vi oss med regnskogens, savannens och öknens mångsidiga växtlighet. Guidningen innefattar berättelser och information om kakaoträdet, bananen samt övriga bekanta nyttoväxter. Köttätande växter är spännande exempel på växters anpassning till olika förhållanden. I Palmsalen ligger världen största frö och väntar på att grobladen från dubbelkokosnöten (Lodoicea maldivica) skall visa sig.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgifter
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + inträdesavgift 8 € / vuxen, 5 € / 7-17-åring 
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

Nödlandning i tropikerna (1 h)

Den här guidningen leder er grupp från mangroveträsken till öknen där solen gassar och till slut till dunklet i en tropisk regnskog. Växtvärlden bjuder på både skydd och näring, men också på dödligt giftiga kemikalier. Kan ni välja rätt? Under resan möter vi också rörliga växter och stryparfikon och dessutom matar vi köttätande växter!

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgifter
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + inträdesavgift 8 € / vuxen, 5 € / 7-17-åring 
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

 

Gumtäkt botaniska trädgård

Trädgården är öppen från maj till september.

Guidningen i trädgården i Gumtäkt (1 h)

I Gumtäkt kan du göra en resa jorden runt, från Europa, genom Nordamerika över klippiga bergen ända till Fjärran Östern och Japan. Under resan bekantar vi oss med växter från dessa olika områden.

I kulturväxtavdelningen växer vackra prydnadsväxter som har varit populära i herrgårdar på 1800-talet, läkemedelsväxter ordnade efter vilka krämpor de använts för och en härlig samling olika ätliga växter.

Under guidningen får du en bra helhetsbild av de olika avdelningarna i den 6 ha stora trädgården, sammanlagt går vi ca 1 km ute så klä er enligt vädret.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgifter
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + inträdesavgift 5 € / vuxen, 4 € / 7-17-åring 
 • Vi rekommenderar grupper på maximalt 30 personer
Ansvarig person: 
Laura Sandholm & Hanna Hyvönen
24.9.2019