LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Elevuppgifter

 

Nya uppgifter för Naturvetenskapliga museets utställningar

Vi har slutat med de arbetsboksmässiga penna-papper-uppgifterna. De nya uppgifterna är planerade så, att svaren söks och beskrivs i utställningen, så att betydelsen framstår främst på arterna och helheterna i utställningen.

Uppgifterna görs parvis eller i grupper på 3 personer. Varje par eller grupp har en smarttelefon eller en surfplatta att ta bilder och videon med. Många av svaren löses genom att titta på djuren och själv göra slutledningar. Mera fakta om djuren och växterna finns på skyltarna, i häften och i draglådorna. En del av uppgifterna fodrar också egen kreativitet.

Uppgifterna har två nivåer: grundskola och gymnasie. Uppgifterna innehåller mycket textbeskrivning så de tillämpar sig för de som läser flytande.

 

Uppgifter för grundskolan:

Uppgifter för gymnasiet:

 

Svar till grundskoleuppgifterna:

Svar till gymnasieuppgifterna:

 

Ansvarig person: 
Hasse Hyvärinen
15.6.2016