LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Allmänna enheten

Den allmänna enheten erbjuder Luomus övriga enheter stöd inom förvaltning, kommunikation och marknadsföring. Teamet ansvarar för utställningsverksamheten i Luomus allmänna besöksmål och Luomus miljöfostrande verksamhet.

Bild: Laura Hiisivuori

Team

Publika teamet ansvarar för verksamhet, marknadsföring, kundbetjäning och lokalbokning i Luomus besöksmål. Teamet tar emot och organiserar bokningar av guidningar och lokalbokningar samt deltar i planeringen, förverkligandet och utvecklingen av utställningarna. Det publika teamet ansvarar också för besökarnas trygghet i de allmänna besöksmålen och tryggar guidningarnas smidighet.

Teamledare
Vuori, Sanna publika teamets chef

Alam, Natalia — kundrådgivare (tills 31.8.2021)
Fröberg, Kimmo — snickare
Ben Hassen, Abdelghani — kundrådgivare
Granroth, Anni — kundrådgivare (planerare 1.9.2019-31.8.2021)
Hietaharju, Jaakko — kundrådgivare
Huotari, Essi — supplerande koordinator för marknadsföring (för tiden 10.8.2020-31.5.2022)
Holopainen, Veera — kundrådgivare (tills 31.1.2022)
Hyvärinen, Hasse  — amanuens
Hyvönen, Hanna — kundrådgivare
Karvonen, Reena — kundrådgivare (10.5.-3.10.2021)
Koivumäki, Milla — kundrådgivare
Lassila, Joose — kundrådgivare (borta 8.3.2021-2.1.2022)
Liinamaa, Markku  — planerare
Mehtälä, Salla — koordinator för marknadsföring (borta 17.8.2020-31.5.2022)
Pajukallio, Mikko — kundrådgivare (borta 26.8.2020-6.6.2021)
Pietikäinen, Reetta — kundrådgivare (tills 30.9.2021)
Sandholm, Laura — förman för kendbetjäningen
Seppänen, Olli — utställningsövervakare
Siipola, Sari — kundrådgivare

Kontaktuppgifter

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
28.7.2021