LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Yleinen yksikkö

Yleinen yksikkö palvelee Luomuksen muita yksiköitä tarjoamalla tietotekniikkatukea sekä ylläpitää näyttelytoimintaa Luomuksen yleisökohteissa ja vastaa Luomuksen ympäristökasvatustoiminnasta.

Kuva: Laura Hiisivuori

Yhteystiedot

 

Tiimit

Yleisöpalvelutiimi

Yleisöpalvelutiimi vastaa yleisökohteitten toiminnasta, markkinoinnista, asiakaspalvelusta, ja tilanvuokraustoiminnasta sekä kehittää näihin liittyvän maksullisen toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta. Lisäksi tiimin tehtäväkenttään kuuluu opastus- ja tilavarausten vastaanottaminen ja organisoiminen sekä avustaminen näyttelyiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Yleisöpalvelutiimi vastaa myös asiakkaiden turvallisuudesta yleisökohteissa sekä huolehtii kohteissa toteutettavien opastusten sujuvuudesta.

Tiiminvetäjä    
Gustavsson, Leena yleisöpalvelupäällikkö

Fröberg, Kimmo puuseppä
Ben Hassen, Abdelghani asiakasneuvoja
Granroth, Anni asiakasneuvoja
Hietaharju, Jaakko asiakasneuvoja
Hyvärinen, Hasse amanuenssi
Hyvönen, Hanna asiakasneuvoja
Jovero, Satu suunnittelija
Laasonen, Kauko myymälänhoitaja (Kaisaniemi)
Liinamaa, Markku suunnittelija
Luoma, Riitta asiakasneuvoja
Mehtälä, Salla markkinointikoordinaattori
Pajukallio, Mikko asiakasneuvoja
Sandholm, Laura koordinaattori

ICT-tiimi

ICT-tiimin vastuulla ovat Luomuksen omat tutkijoiden, luontoharrastajien ym. sidosryhmien tarpeisiin suunnitellut tietojärjestelmät. Kehittämällä ja ylläpitämällä luotettavaa tietoteknistä välineistöä tieteellisen tiedon hallintaan tiimi huolehtii siitä, että kerätty tieto säilyy ja sitä voidaan käyttää, päivittää ja jakaa.

Tiiminvetäjä
Talvitie, Dare tietotekniikkapäällikkö

Heikkinen, Mikko tietotekniikka-asiantuntija
Kuusijärvi, Anniina museomestari
Lahti, Tapani tietojärjestelmäasiantuntija
Laiho, Eija-Leena tietotekniikkasuunnittelija
Piirainen, Esko tietotekniikka-asiantuntija
Raitio, Olli, tietotekniikkasuunnittelija
Riihikoski, Ville-Matti, tietotekniikka-asiantuntija
Tähtinen, Marko tietotekniikkasuunnittelija

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
28.11.2018