LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Yleinen yksikkö

Yleinesen yksikön alla toimiva yleisöpalvelutiimi ylläpitää näyttelytoimintaa Luomuksen yleisökohteissa ja vastaa Luomuksen ympäristökasvatustoiminnasta sekä asiakaspalvelusta. Aiemmin yleiseen yksikköön kuulunut ICT-tiimi (tietotekniikkapalvelut) on tätä nykyä osa biodiversiteetti-informatiikan yksikköä, johon myös kuuluvat lajitietotiimi ja digitointitiimi.

Kuva: Laura Hiisivuori

Yhteystiedot

 

Yleisöpalvelutiimi

Yleisöpalvelutiimi vastaa yleisökohteitten toiminnasta, markkinoinnista, asiakaspalvelusta, ja tilanvuokraustoiminnasta sekä kehittää näihin liittyvän maksullisen toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta. Lisäksi tiimin tehtäväkenttään kuuluu opastus- ja tilavarausten vastaanottaminen ja organisoiminen sekä avustaminen näyttelyiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Yleisöpalvelutiimi vastaa myös asiakkaiden turvallisuudesta yleisökohteissa sekä huolehtii kohteissa toteutettavien opastusten sujuvuudesta.

Tiiminvetäjä    
Gustavsson, Leena yleisöpalvelupäällikkö

Ben Hassen, Abdelghani asiakasneuvoja
Fröberg, Kimmo puuseppä
Granroth, Anni asiakasneuvoja (suunnittelijana 1.9.2019-31.8.2021)
Hietaharju, Jaakko asiakasneuvoja
Hyvärinen, Hasse amanuenssi
Hyvönen, Hanna asiakasneuvoja
Jovero, Satu suunnittelija (poissa 1.5.2019-31.7.2021)
Koivumäki, Milla asiakasneuvoja
Laasonen, Kauko myymälänhoitaja (Kaisaniemi)
Lassila, Joose asiakasneuvoja
Liinamaa, Markku suunnittelija
Mehtälä, Salla markkinointikoordinaattori
Pajukallio, Mikko asiakasneuvoja
Sandholm, Laura palveluesimies (asiakaspalvelu)
Seppänen, Olli näyttelynvalvoja

 

Biodiersiteetti-informatiikan yksikkö

Biodiversiteetti-informatiikan yksikkö tarjoaa tietoteknisiä palveluita tiedonhallintaan ja näytekokoelmien digitointiin. Luomuksen omien tutkijoiden lisäksi yksikkö palvelee laajaa sidosryhmäverkostoa kansallisen Lajitietokeskuksen puitteissa. Yhteistyötä tehdään kaikkien Suomen luonnontietellisten museoiden, merkittävien kansallisten lajitietoa käsittelevien laitosten ja viranomaisten kanssa. Kehitämme myös palveluita luontoharrastajille ja seurantatutkimuksiin. Yksikkö osallistuu kansainvälisten biodiversitetti-informatiikan verkostojen toimintaan.

Biodiversiteetti-informatiikan yksikkö koostuu kolmesta tiimistä: Lajitietotiimistä, ICT-tiimistä ja digitointitiimistä.

Lajitietotiimi

Lajitietotiimi suunnittelee lajitiedon hallinnassa tarvittavia palveluita ja tekee tiedon hallintaa.

 • Lahti, Kari päällikkö Tiiminvetäjä
 • von Bonsdorff, Tea suunnittelija
 • Coong Lo museomestari
 • Järvi, Jani suunnittelija
 • Heikkinen, Mikko tietotekniikka-asiantuntija
 • Kuusijärvi, Anniina tietotekniikkasuunnittelija
 • Laiho, Eija-Leena tietotekniikkasuunnittelija
 • Morris, Will tietotekniikka-asiantuntija
ICT-tiimi

ICT-tiimi koostuu ohjelmistoalan ammattilaisista. Se kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä.

 • Piirainen, Esko tietotekniikkapäällikkö Tiiminvetäjä
 • Mäkinen, Pyry tietotekniikka-asiantuntija
 • Persichini, Giorgio tietotekniikka-asiantuntija
 • Raitio, Olli tietotekniikka-asiantuntija
 • Rannisto, Meeri tietotekniikkasuunnittelija
 • Riihikoski, Ville-Matti tietotekniikka-asiantuntija
 • Wu, Zhengzhe, tietotekniikka-asiantuntija
Digitointitiimi

Digitointitiimi koordinoi Luomuksen kokoelmanäytteiden digointiprosessia ja tekee digitointia.

 • Koivunen, Anne päällikkö Tiiminvetäjä
 • Ensiö, Meri museomestari
 • Haapala, Jaana museomestari
 • Kahanpää, Jere koordinaattori
 • Koistinen, Marja museomestari
 • Laaka-Lindberg, Sanna koordinaattori
 • Laine, Sanna museomestari
 • Lommi, Sampsa museomestari
 • Lähteenaro, Meri tutkimusavustaja
 • Mikkonen, Marko museoavustaja
 • Paukkunen, Juho museomestari
 • Piirainen, Pirkko museomestari
 • Salo, Pertti museomestari
 • Velmala, Saara museomestari
Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
31.7.2019