LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Satelliittiseurannat ja muut paikannustutkimukset

Mehiläishaukka. Kuva: Annika Rossi Satelliittilähettimien ja muiden modernien paikannuslaitteiden avulla saadaan selville yksityiskohtaista tietoa lintuyksilöiden muuttomatkoista, talvehtimisalueista, saalistusalueista ja  reviirien laajuuksista. LUOMUS tekee tutkimusyhteistyötä monissa lintujen paikannustutkimuksissa.

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Markus Piha
9.8.2017