LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Lähetä karikenäyte

Projektissa pyydämme biologian opettajia ja koululuokkia eri puolilta maatamme lähettämään tutkijoille postissa pienen määrän maaperäkariketta (noin 0,2-0,5 litraa). Maaperäeläimiä löytyy kaikkialta: karikenäytteen voi kerätä vaikka koulun pihalta, maasto-opetuksen ohessa tai luokkaretken aikana. Tiedeprojektiin voi osallistua ja lähettää näytteitä kahden vuoden ajan, 2019–2020, keväällä ja/tai syksyllä, maaperäeläinten ollessa aktiivisia eli huhtikuusta lokakuuhun asti.

Maaperäeläimiä elää kaikkialla maaperässä. Ne elävät pääosin karikekerroksessa, joka on pintamaan ylin, noin 10 cm paksuinen, kerros. Näytteiden keräys on käytännössä helppoa: 1) Maaperäkariketta lapioidaan muovipussiin, 2) kirjataan näytetiedot Karikelähetys-näytelomakkeeseen ja 3) lähetetään näyte postissa meille tutkijoille.  Näytteitä voi kerätä vapaasti Suomesta jokamiehenoikeudeudella kaikkialta muualta, paisi luonnonsuojelualueilta. Suomen luonnonsuojelualueet näet kartalla tästä linkistä.

Opettaja, lataa tästä flyer: flyer_biologian_opettajille.pdf

Huom! Toisinaan maaperässä esiintyy myös puutiaisia, joten maastossa karikekeräyksessä kannattaa suojautua hanskoin, kumisaappain ja peittävin vaattein. Jos tuotte kariketta koululuokkaan, siellä karikkeet kannattaa funneloida erillisessä tilassa.

 

Mitä tutkitaan?

Karikenäytteistä tutkijat määrittävät lajilleen eri eläinryhmät, kuten sammalpunkit (Suomessa 350 lajia), petopunkit (450 lajia), hyppyhäntäiset (250 lajia), valeskorpionit (18 lajia), sekä myös muita eläinryhmiä kuten hämähäkkejä, tuhatjalkaisia ja kovakuoriaisia. Kaikkiaan näitä pieniä (0,1-10 mm) maaperäeläimiä elää neliömetrillä metsämaassa jopa miljoonia, joten pieni pussillinen kariketta riittää tutkimustarpeisiin.

Miksi tutkitaan?

Valtaosa maaperälajistosta on yhä tuntematonta. Tiedeprojektin tarkoituksena on luoda lajitietoa puutteellisesti tunnetuista maaperäeläimistä tuottamalla tietoa lajien levinneisyydestä, elinympäristöstä ja runsaudesta. Lisäksi tutkijoiden tunnistamista lajeista luodaan lajeille DNA-viivakoodit, joiden avulla ne voidaan tunnistaa jatkossa paljon aiempaa nopeammin, tehokkaammin ja tarkemmin.

Projektiin osallistuvat koululuokat pääsevät seuraamaan Lajitietokeskuksen Laji.fi -portaalista projektissa kertyviä tuloksia lähettämistään karikenäytteistä ja samalla saavat tietoa omassa lähiympäristössään esiintyvistä mielenkiintoisesta maaperälajistosta, eli paljain silmin näkymättömästä elonkirjosta.

Opettaja! Tuo luonnon monimuotoisuus luokkaasi

Karikenäytteiden postittamisen ohella kouluryhmät voivat opettajien johdolla tuoda karinäytteitä koululuokkiin, rakentaa maaperäeläinten erottelulaitteen tavallisista keittiövälineistä, sekä mikroskopoida ja tunnistaa karikkeesta löytyviä pieniä eläimiä nettisivuillemme koottujen ohjeiden avulla.

Opettaja voi itse päättää tiedeprojektin laajuuden ja muokata omaan opetukseensa sopivaksi – tiedeprojektin voi toteuttaa oppitunnissa tai parissa, laajempana kurssityönä tai teemapäivän muodossa.

Tiedeprojekti sopii hyvin osaksi biologian opetusta kaikilla koulutasoilla tarjoamalla tutkimus- ja oppilaslähtöistä opetustapaa luonnon monimuotoisuuden opetukseen. Tiedeprojekti tukee luonnontieteellisen ajattelun kehitystä kehittämällä tietoja, taitoja ja asenteita elonkirjon tärkeydestä. Tiedeprojektissa kerättävät eläinnäytteet sopivat myös opetussuunnitelmien eliökokoelman osaksi!

Maaperäeläimiä mikroskoopista katsottuna. Kuva: LUOMUS / Riikka Elo

 

Lue tästä tarkemmat ohjeet karikenäytteet kerätyksestä sekä funnelin eli maaperäeläinten erottelulaitteen kokoamisesta: karikelahetys_ja_funneli-ohjeet.pdf

 

 

Lataa tästä Karikelähetys-näytelomake liitettäväksi pakettiin: karikekerays-naytelomake.pdf

Karikenäytteen voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:
Maaperässä kuhisee /Riikka Elo
Eläinmuseo/ Biodiversiteettiyksikkö
20014 Turun yliopisto
Sivun vastuuhenkilö: 
Riikka Elo
19.8.2019