LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Konservointi ammattina ja koulutus

Kuva: Luomus / Ari PuolakoskiLuonnontieteellisen alan konservoinnin ammattilaisina työskentelee Suomessa nykyään noin 30 henkilöä. He työskentelevät  luonnontieteellisten museoiden tehtävissä, kuten näyttelyjen ja tieteellisten kokoelmien suunnittelussa, rakentamisessa, ja uusimisessa sekä ylläpidossa. Osa toimii yksityisinä ammatinharjoittajina, joiden pääasiallisia asiakkaita ovat metsästäjät ja vapaa-ajan kalastajat. Tämän vuoksi konservaattorilla tulee olla myös hyvät asiakaspalvelutaidot. Lisäksi alalla on koko joukko harrastajia; Suomen Eläintentäyttäjät-yhdistyksessä on noin 130 jäsentä.

Työssään konservaattorit joutuvat käsittelemään monenlaista luonnontieteellistä materiaalia, joten ammattia harjoittavalla pitää olla hyvät pohjatiedot eläin- ja kasvitieteestä. Lisäksi hänen tulee pystyä hyödyntämään anatomisia valoksia, valokuvia, kirjallisuutta, luontovideoita sekä muuta oheismateriaalia.

Valmiit työt ovat usein verrattavissa uniikkitaiteeseen, joten luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattilaiselta odotetaan taiteellista lahjakkuutta, mittasuhteiden tajua ja värisilmää, mutta myös teknistä kykyä käyttää työssään eri materiaaleja ja aineita.

Pääosa työskentelystä tapahtuu sisätiloissa, mutta alustavat konservointityöt joudutaan toisinaan tekemään vaihtelevissa maasto-oloissa. Ammattitaitoinen konservoija pystyy osallistumaan itsenäisesti konservointityön eri vaiheisiin kuten näyttelyiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä kokoelmien ja näytteiden kartuttamiseen ja ylläpitoon.

Eläintentäyttökilpailut

Kuva: LuomusEläintentäyttökilpailuja on järjestetty eri puolilla maailmaa 1980-luvulta lähtien. Suomessa kilpailuja on järjestetty Riihimäellä joka toinen vuosi pidettävien Erämessujen yhteydessä jo aivan alkuvuosista saakka. Nordens Präparat -nimellä kulkeneet kisat ovat olleet avoinna myös ulkomaalaisille.

Vuonna 1998 Erämessujen yhteydessä pidettiin kautta aikojen kolmannet Euroopan mestaruuskilpailut. Suomalaiset menestyivät kisoissa erinomaisesti valloittaen sekä Best Allround Taxidermist että Best of Show -tittelit. Silloiset konservaattorioppilaat ottivat myös osaa kisoihin ja menestyivät niin ikään hyvin. Tuomisina oli useita 1-laatuluokkasijoituksia sekä kruununa Jani Peuran Best of Show -voitto.

Nykyisin maailmanmestaruuskisat on pidetty vuorovuosina Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Taso kilpailuissa on kohonnut erittäin korkeaksi ja voittavien töiden tekijöiden on pitänyt panostaa aina vain enemmän aikaa pienenpienten yksityiskohtien, kuten korvakäytävien, sierainten sisäosien jne. viimeistelyyn, jotta tuomarit saisivat kilpailijoiden työt jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen.

Luonnontieteellisen alan konservoinnin tutkinto

Luonnontieteellisen museon konservointitiimi järjestää oppisopimuskoulutusta, joka kestää 3–4 vuotta. Opiskelijoiden määrä voi olla kerralla 2–4. Koulutettavat osallistuvat konservointijaoston työhön ja ovat mukana näyttelyiden rakentamisessa. Koulutukseen liittyy usein ulkomailla tapahtuva harjoittelujakso. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ammattitaidon hankintatavasta riippumatta. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja näyttötukinnoista saa ylikonservaattori Ari Puolakoskelta. Konservaattoritutkinnosta saa tietoa myös Opetushallituksesta.

Näyttötutkinnon perusteet pdf-tiedostona.

Tutkinto koostuu alla esitellyistä osista.

Museosuuntautuminen

Valitaan vähintään kolme seuraavista:

 • Lintujen konservointi
 • Nisäkkäiden konservointi
 • Kalojen, matelijoiden ja sammakkoeläinten konservointi
 • Luurankojen konservointi

Lisäksi vähintään 2 seuraavista:

 • Näyttelyiden suunnittelu ja toteutus
 • Kasvien, sienten ja hyönteisten sekä muiden selkärangattomien preparointi
 • Fossiilipreparointi ja jäljennösten teko

Vapaasti valittava tutkinnon osa:

 • Yrittäjyys

Yksityisyrittäjä-suuntautuminen

Valitaan vähintään kolme seuraavista:

 • Lintujen konservointi
 • Nisäkkäiden konservointi
 • Kalojen, matelijoiden ja sammakkoeläinten konservointi
 • Luiden, kallojen ja hampaiden konservointi

Vapaasti valittava tutkinnon osa:

 • Yrittäjyys
Sivun vastuuhenkilö: 
Ari Puolakoski
7.10.2016