LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Kasvitieteen yksikkö

Yhteystiedot

  • Vanilja, kuva Pinja NäkkiKäyntiosoitteet:
    • Kasvimuseo ja Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha: Unioninkatu 44 / Kaisaniemenranta 2, 00170 Helsinki
    • Kumpulan kasvitieteellinen puutarha: Jyrängöntie 2, 00560 Helsinki
  • Postiosoite: Luomus, kasvitieteen yksikkö, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto
  • Yksikön johtaja: Marko Hyvärinen
  • Henkilökunta (yliopiston puhelinluettelo)
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Käsikirjasto
Arkisin klo 10–14, ei lainoja eikä kaukopalvelua. Ota sähköpostitse yhteys henkilökuntaan (kasvimuseo@helsinki.fi) sopiaksesi käynnistä. Ota myös huomioon, että Helsingin yliopiston kirjaston tietokannat eivät välttämättä vastaa Kasvitieteen yksikön kirjaston todellista sisältöä.

Tiimit

Kasvikartoitustiimi

Kasvikartoitustiimi vastaa Euroopan ja Suomen putkilokasvien (kukkakasvit ja sanikkaiset) levinneisyyskartoituksista ja tekee niihin liittyvää tutkimusta mukaan lukien kasvien luokittelu ja nimistö. Tiimillä on mittava ammattilaisista ja harrastajista koostuva yhteistyöverkosto, ja tiimin tuotantoa käytetään laajasti niin tieteellisissä tutkimuksissa kuin soveltaviin tarpeisiin. Tiimi myös osallistuu putkilokasvikokoelmien hoitoon kasvitiimin tukena ja toimii kiinteässä yhteistyössä seuranta- ja ICT-tiimin kanssa eliökartoituksiin ja -seurantoihin liittyvissä asioissa.

Tiiminvetäjä
Kurtto, Arto intendentti (Tuhat)
    
Lampinen, Raino kokoelmakoordinaattori (Tuhat)
Lommi, Sampsa museomestari (Tuhat)
Sennikov, Alexander intendentti (Tuhat)

Kasvitiimi

Kasvitiimi vastaa putkilokasvien (1,8 milj. näytettä) ja levien (n. 22 000 näytettä) herbaariokokoelmista ja tekee näihin eliöryhmiin liittyvää tutkimusta sekä osallistuu niiden levinneisyyskartoitukseen Suomessa. Tiimi vastaa myös kasvitieteellisten puutarhojen elävien kasvien ja siementen kokoelmien tieteellisestä sisällöstä. Tiimi toimii läheisessä yhteistyössä kasvikartoitustiimin ja puutarhatiimin kanssa. Tutkimus painottuu putkilokasvien taksonomiaan ja floristiikkaan sekä ekologiaan ja luonnonsuojelukysymyksiin.

Tiiminvetäjä
Väre, Henry yli-intendentti (Tuhat)
    
Alanko, Pentti tutkija
Alanko, Teija tohtorikoulutettava (Tuhat)
Bozorg Chenani, Sanaz tohtorikoulutettava (Tuhat)
Fitzgerald, Heli projektikoordinaattori (Tuhat)
Gabrych, Malgorzata tohtorikoulutettava (Tuhat)
Haeggström, Carl-Adam emeritusprofessori (Tuhat)
Havas-Matilainen, Paula kokoelmakoordinaattori (Tuhat)
Hällfors, Maria tohtorikoulutettava (Tuhat)
Koistinen, Marja museomestari (Tuhat)
Lehvävirta, Susanna yliopistotutkija (Tuhat)
Mesimäki, Marja koordinaattori (Tuhat)
Miranto, Mari museomestari (Tuhat)
Piirainen, Mikko intendentti (Tuhat)
Piirainen, Pirkko museomestari
Poczai, Péter intendentti (Tuhat)
Rajala, Päivi preparaattori
Rantiala, Pertti
Salo, Vanamo tutkija (Tuhat)
Sennikov, Alexander intendentti (Tuhat)
Taponen, Ari museomestari (Tuhat)
Timonen, Tuuli tutkija
Uotila, Pertti emeritusprofessori (Tuhat)
Vaara, Elina tohtorikoulutettava (Tuhat)
Veuro, Sini projektitutkija

Sammaltiimi

Sammaltiimi vastaa noin 700 000 näytteen sammalkokoelmista. Yli puolet sammalkokoelmien näytteistä on ulkomaisia. Kokoelmista suuri osa on kansainvälisesti erittäin arvokkaita ja niihin liittyvä tutkimus- ja lainaustoiminta on vilkasta. Tutkimus painottuu sammalten fylogeniaan, evoluutioon, taksonomiaan, floristiikkaan ja kasvimaantieteeseen. Tärkeimpiä tutkimusalueita ovat Etelä-Amerikka ja Kaakkois-Aasia, mutta myös Suomen sammalia kartoitetaan. Lisäksi tiimi osallistuu uhanalaisten sammalten seurantaan.

Näytelainat ja muut käytännön kokoelma-asiat: Xiaolan He

He, Xiaolan intendentti (Tuhat)
Koponen, Timo emeritusprofessori (Tuhat)
Laaka-Lindberg, Sanna projektikoordinaattori (Tuhat)
Ryömä, Riitta projektitutkija (Tuhat)
Sun, Yu tohtorikoulutettava (Tuhat)
Velmala, Saara kokoelmakoordinaattori (Tuhat)

Sienitiimi

Sienitiimi vastaa lähes miljoonan näytteen sienikokoelmista, jotka ovat tieteellisesti ja näytemäärän suhteen merkittävimmät Suomessa. Erillisinä säilytetään korvaamattoman arvokkaita E. Achariuksen ja W. Nylanderin jäkäläkokoelmia. Kokoelmiin liittyvän vilkkaan tutkimus- ja lainaustoiminnan lisäksi tiimi osallistuu aktiivisesti näytteiden digitointiin. Sienitiimissä tutkitaan sekä kantasieniä (pääasiassa kääväkkäät) että kotelosieniä (pääasiassa jäkälät), ja tutkimushankkeet keskittyvät molekyylifylogeniaan, taksonomiaan ja ekologiaan. Myös sienten uhanalaisuusarvioinnit sekä erilaiset opaskirjahankkeet ovat tärkeä osa tiimin toimintaa.

Näytelainat ja muut käytännön kokoelma-asiat: Soili Stenroos (sienet), Leena Myllys (jäkälät).

Tiiminvetäjä
Stenroos, Soili professori, yli-intendentti (Tuhat)

Ahti, Teuvo emeritusprofessori (Tuhat)
Bonsdorff-Salminen von, Tea suojelusuunnittelija (Tuhat)
Haapala, Jaana museomestari
Korhonen, Mauri tutkija (Tuhat)
Laine, Sanna museomestari (Tuhat)
Launis, Annina tohtorikoulutettava (Tuhat)
Miettinen, Otto intendentti (sienet) (Tuhat)
Myllys, Leena intendentti (jäkälät) (Tuhat)
Niemelä, Tuomo tutkija (Tuhat)
Salo, Pertti museomestari (sienet) (Tuhat)
Salo, Vanamo projektikoordinaattori (Tuhat)
Spirin, Viacheslav tutkija
Timonen, Tuuli tutkija (Tuhat)
Vitikainen, Orvo tutkija (Tuhat)

Puutarhatiimi

Puutarhatiimi hoitaa tieteellistä elävien kasvien kokoelmaa Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa. Tiimin monimuotoisiin tehtäviin kuuluu muiden muassa kasvien kasvattamista tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin, uhanalaisten luonnonvaraisten lajien suojelua puutarhakokoelmissa ja yleisöpalveluun osallistumista.

Tiiminvetäjä
Pehkonen, Pertti ylipuutarhuri

Anttila, Aino puutarhuri
Fitzgerald, Heli puutarhuri (vapaalla) (Tuhat)
Fredriksson, Christina puutarhuri
Harvikka, Karoliina puutarhatyöntekijä
Havas-Matilainen, Paula kokelmakoordinaattori (Tuhat)
Kangro, Toomas puutarhatyöntekijä
Malin, Yaiza puutarhuri
Miranto, Mari museomestari
Pakkanen, Outi puutarhuri
Pulkkinen, Merja puutarhuri
Rautala, Katriina puutarhuri (opintovapaa)
Sinkkonen, Seppo puutarhuri
Tiiri, Marita puutarhuri
Vaniala, Anneli puutarhuri
Väliniemi, Jari puutarhuri

Tukitiimi

Tukitiimi kantaa päävastuun kasvitieteen yksikön yhteisten tukitehtävien hoidosta kuten postituksesta, kirjastotoimesta sekä kirjojen ja lehtien toimittamisesta. Lisäksi tiimi hakee aktiivisesti mahdollisuuksia kehittää tieteellisiä tiimejä palvelevia toimintoja yhdessä Luomuksen muiden tiimien kanssa. 

Tiiminvetäjä
Hyvärinen, Marko yksikön johtaja (Tuhat)

Helynranta, Leena toimittaja (Tuhat)
Laaka-Lindberg, Sanna projektikoordinaattori (Tuhat)
Sihvonen, Harri museomestari
 

Sivun vastuuhenkilö: 
Marko Hyvärinen
27.2.2017