LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Ihmisen ja ympäristön suhde

Ihminen ja luonto ovat olleet läpi yhteisen olemassaolonsa vuorovaikutuksessa keskenään. Myös Luomus tutkii tuota vuorovaikutussuhdetta, keskiössä ovat muun muassa eri eliöryhmien sopeutuminen ihmisen aiheuttamiin elinympäristön muutoksiin ja maailmalla megatrendiä leviävien viherkattojen soveltuvuus Suomeen. Lisäksi pureudutaan menneisyyden vuorovaikutusten syy-seuraussuhteisiin selvittämällä luonnonilmiöiden ja kulttuurien ajallisia ulottuvuuksia. Menetelmiä hyödynnetään myös tutkittaessa ihmisen toiminnan vaikutuksia elämälle tärkeään hiilen kiertokulkuun. 

 

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
1.10.2016