LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Klimatförändringen är här: Fåglarna har börjat häcka tidigare

14.11.2016

I en nyligen publicerad undersökning bekräftar fågelskådarnas observationer att de 26 vanligaste fågelarterna i Finland har börjat häckningen tidigare under de senaste femtio åren.

Små övervintrare expanderar snabbare mot norr

7.2.2016

Finska fågelarters häckningsbestånd har expanderat norrut som respons till klimatförändringen. Alla artgrupper rör sig ändå inte med samma hastighet, visar ny forskning.

Antalet övervintrande stads- och sjöfåglar ökar, skogsfåglarna minskar

22.9.2014

Antalet fåglar som övervintrar i städer har trefaldigats och sjöfåglarna rentav tiofaldigats i Finland sedan slutet av 1950-talet. Arter som tillbringar sin vinter i skogsmiljöer har däremot minskat i antal till ungefär hälften under samma tidsperiod.

Vuoksen gav upphov till en ny kultur

8.9.2014

Uppkomsten av floden Vuoksen ledde till en sänkning av vattennivån i Saimen för cirka 6 000 år sedan och blottlade tusentals kvadratkilometer fruktbar mark i östra Finland.

Bivråkarna anländer till Finland

23.5.2013

På Naturhistoriska centralmuseets Luomus nätsidor har man redan under två års tid kunnat följa med ett antal finländska bivråkars rörelsemönster som är försedda med satellitsändare. Under årens lopp har sammanlagt 15 olika bivråkar figurerat på sidorna.

Satellitpejling avslöjar: stor årlig variation i flyttfåglars ruttval

22.10.2012

Finländska bivråkar väljer ofta helt olika rutter på sina färder mellan häckningsområdena och övervintringskvarteren i Afrika. Det är ett centralt resultat från ett flerårigt forskningsprojekt var denna undanskymda skogsrovfågels rörelser undersöks via satellitpejling.

Klimatförändringen kan försämra duvhökens häckningsframgång

2.10.2012

Väderleksförhållanden och skogshönstillgång har lika stor inverkan på duvhökens häckning. En hög skogshönstäthet och en torr försommar förbättrar häckningsframgången, medan en få skogshöns – som utgör viktiga byten för duvhöken – och en regnig sommar försämrar ungproduktionen

Sjöfåglarnas höstflyttning har försenats i Finland

21.11.2011

De Finska sjöfåglarna stannar allt längre i vårt land om höstarna. Enligt nya forskningsrön har grågåsen och viggen skjutit upp sin höstflyttning med t.o.m. en månad. Denna studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Ornithology. 

Satelliter följer med finländska bivråksfamiljers flyttning

8.9.2011

Bivråken var ännu för några årtionden sedan en av Finlands talrikaste rovfåglar, men beståndet har sedan dess kraftigt minskat. De exakta orsakerna till minskningen är okända. På grund av den negativa beståndsutvecklingen ändrades bivråkens hotstatus från livskraftig till sårbar år 2010.

En gäst från öster

13.12.2010

I oktober 2010 påträffades i Träskända ett okänt djur, som sedan på Zoologiska museet konstaterades vara en stjärnbock (Anoplophora glabripennis).

Pages