LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Uttorkning av öppna myrar utarmar den finska fågelfaunan

26.9.2017

En färsk internationell studie visar att myrlevande fåglars bestånd har minskat med en tredjedel under tre decennier i Finland, Sverige, Norge, Estland och Lettland.

Gravgården i Iin Hamina berättar om anpassning till miljön

3.7.2017

Den medeltida gravgården i Iin Hamina vid Ijo älv i Norra Finland upptäcktes av en slump. I en färsk undersökning utreddes isotopsammansättningen i tänder som påträffats på gravgården. De visade sig befolkningen klarade sig I Ijo på 1400- och 1500-talen trots lilla istiden.

Hökarnas häckning tryggas med nya skogsvårdsanvisningar

29.6.2017

Antalet hökar som häckar i skogen har minskat under de senaste årtiondena. Nya anvisningar som rovfågelexperter och Finlands skogscentral tillsammans gjort upp hjälper att trygga hökens häckning i ekonomiskogar. Anvisningarna är avsedda för skogsägare och skogsproffs.

Dateringar avslöjar sambandet mellan jordbrukets utbredning och folkmängd

11.5.2017

En nyligen publicerad undersökning visar att jordbruket spred sig långsamt i Finland till skillnad från i resten av Europa. Sambanden undersöktes med naturvetenskapliga dateringar och pollenanalys och genom att jämföra resultaten med tidigare uppskattningar om folkmängden.

Klimatförändringen och förändringar i livsmiljöerna kräver effektivare naturskydd

11.5.2017

I två färska doktorsavhandlingar har man undersökt hur klimatförändringen och förändrade livsmiljöer påverkar fågelarterna i Finland. Samtidigt framgick det att nästan alla de undersökta fågelarternas bestånd hade försvagats.

Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna

15.3.2017

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden där det finns rikligt med storskarvar, visar en undersökning gjord av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet.

Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar

6.2.2017

När våtmarkernas kvalitet har försämrats har många sjöfågelstammar minskat, till och med i Finland – de tusen sjöarnas land. En ny undersökning visar att åtgärder som förhindrar att våtmarker växer igen har hjälpt sjöfågelarter som har blivit sällsyntare.

Radiokol avslöjar biobränslefusk

10.1.2017

Radiocarbon Analytics Finland visade med hjälp av radiokolanalys att ett bränsle innehöll bara 2,7 procent biomaterial istället för de 80 procent som försäljaren påstod.

Vi tackar för det gågna året och önskar…

21.12.2016

Luomus har haft ett år fullt av händelser – på gott och ont.

Klimatförändringen påverkar fågelbestånden i skyddsområden

17.11.2016

En ny undersökning som genomförts i Finland visar att förändringarna i fågelbestånden är lika snabba i naturskyddsområdena som utanför dem.

Pages